Pärast gaasimootoriõli põhjalikke käituskatseid väljastas GE Jenbacher GmbH & Co OHG tootele ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA litsentsi kasutamiseks A klassi gaasikütusega 2. ja 3. seeria gaasimootorites. Toode lisatakse järgmise uuenduse käigus GE Jenbacheri määrdeõlide juhendisse TA 1000-1109, lg 3, gaasikütuse klass A.

Käituskatsete tulemused näitavad, et Addinoli laboritestide tulemused  korreleeruvad suurepäraselt mootoreid üle vaadanud GE Jenbacheri ekspertide hinnanguga mootoriosadele.

Hinnang saadud tulemustele pärast 20 000 töötundi GE Jenbacheri kahes mootoris J312 on Addinoli gaasimootoriõli MG 40-Extra LA väga heade omaduste tõestuseks. Madala tuhasisalduse kõrval paistab õli silma oma termooksüdatsioonikindlusega, taludes hästi maagaasi kõrgeid põlemistemperatuure. Lisaks hoolitseb õli silindri-kolvigrupi erakordse puhtuse eest ning pakub väga head kaitset korrosioon- ja mehaanilise kulumise eest.

Toote suurepäraste omaduste tõttu väljastas mootoritootja GE Jenbacher GmbH & Co OHG Addinoli gaasimootoriõlile ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA litsentsi TA 1000-1109 kasutamiseks A klassi gaasikütusega töötavates statsionaarsetes gaasimootorites.

Lisaks maagaasil töötavatele Jenbacheri 2. ja 3. seeria mootoritele võib Addinoli gaasimootoriõli MG 40-Extra LA kasutada ka mootorites, mis töötavad kvaliteedilt maagaasiga sarnaneva biogaasi jõul. Need on reeglina sellised mootorid, mis on varustatud gaasi eelpuhastiga, nt aktiivsöefiltritega, ja heitgaasi järeltöötlussüsteemiga ehk formaldehüüdi katalüüsmuunduriga. Seejuures peab arvestama, et GE Jenbacheri originaalkatalüüsmuunduri olemasolul on õli kasutamiseks vaja eraldi litsentsi.
Teiste tootjate katalüüsmuundurite kasutamisel jälgige palun vastavaid tootja nõudeid. GE Jenbacher soovitab sel juhul kasutada TA 1000-1109 (gaasikütuse klass A) litsentsiga gaasimootoriõlisid. See tähendab, et ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA on selliseks juhuks ideaalselt sobiv toode.