ADDINOL Lube Oil OÜ toetuste andmise põhimõtted

Juba alates esimestest tegutsemisaastatest Eesti turul on ADDINOL püüdnud alati ühiskonnale midagi võimaluste piires anda. Tunneme, et ise saades, tuleb ka endal anda ning teeme seda hea meelega. Läbi aastate oleme panustanud enamasti sporti ja kohalikku elu edendavatesse projektidesse, südamelähedane on meile ka noorte andekate inimeste aitamine nende eesmärkide saavutamisel.

Rohkem kui 20 tegutsemisaasta jooksul on meil tänaseks päevaks kujunenud välja toetuste andmise üldpõhimõtted.

  • Eelistame projekte, mis on seotud meie põhitegevusega.
  • Eelistame projekte, mille sihtrühm kattub mõne meie sihtrühmaga.
  • Eelistame projekte, mille toetamisel saame pakkuda lisaväärtust meie klientidele.
  • Eelistame projekte, millel on väärtus ühiskonnas laiemalt või kohaliku elu edendamise aspektist.
  • Eelistame projekte, mille abil saame suurendada ADDINOLi tuntust ja anda edasi oma väärtusi.
  • Eelistame projekte, mille teostajate väärtused ühtivad ADDINOLi väärtustega. Projekti teostav meeskond on oma tegevuses aus ja pühendunud, püüeldes alati maksimumi poole ja püüdes lähtuda projekti sihtrühma kuuluvate inimeste soovidest.
  • Esmajärjekorras eelistame jätkata seniste heade koostööpartneritega.
  • Me ei soovi olla projekti konkureerivaks õlipartneriks.

Väga oluliseks peame ka korrektselt vormistatud sponsortaotlusi.

Esitatav taotlus peab kindlasti sisaldama projekti tutvustust (eesmärk, sisu, sihtrühm, planeeritud eelarve, projekti meeskond jms).

Projektiga peab olema kaasas ajakava ja planeeritud meediaplaan.

Selgelt peavad olema esitatud ootused soovitud sponsorile, sponsori esitlemise viis ning teised koostööpartnerid ja sponsorid.