ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA oli käituskatse vältel 10 000 töötundi kasutusel firma Deutz gaasimootoris TCG 2016. Selle aja jooksul anti laboris hinnang rohkemale kui 1000-le analüüsiandmele. Pärast 10 000 töötundi viis Deutz läbi mootori ülevaatuse, mis kinnitas testi käigus saadud suurepäraseid laboritulemusi, ning väljastas 2007. aasta mais gaasimootoriõlile ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA ametliku litsentsi. Litsents kehtib kõikide kasutatavate gaasiliikide puhul.

Seega võib Addinoli gaasimootoriõli MG 40-Extra LA kasutada soojuselektrijaamade gaasimootorites, mis töötavad maa-, reovee-, jäätme-, kaevandus- või biogaasi jõul. Käituskatseks valiti sihilikult just biogaasi jõul töötav soojuselektrijaam, kuna see erigaas ei ole hetkel mitte ainult aktuaalne, vaid kahjulike ainete osakaalu suhtes ka sageli väga kriitilise iseloomuga.

Innovaatilisel tehnoloogial põhineva ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA eelised
– eriliselt kõrge jõudlus
– termooksüdatsioonikindlus ja pikad õlivahetusintervallid
– eriti tõhus kulumisvastane kaitse
– optimaalne mootori puhtus
– gaasimootori pikk kasutusiga
– seadme maksimaalne efektsiivsus

Biogaasijaama mootori ülevaatusel tehtud fotod (vt paremal) tõestavad MG 40-Extra LA suurepärast kvaliteeti.

ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA veenab käituskatsetel ja praktikas. Toodet tarnitakse 200 l vaatides, 1000 l konteinerites ja lahtise kaubana autotsisternides.