Et kloor on keemilisest aspektist vaadelduna väga mitmekülgne element, kasutatakse seda arvukatel sünteesidel, nt PVC, polükarbonaadi ja polüuretaani tootmisel. Pealegi leidub klooriühendeid paljudes sünteetilistes väetistes ja taimekaitsevahendites ning umbes 85 protsendis ravimites.

Samas on kloor ka väga agressiivne, reaktiivne ja korrodeeriv keemiline element. Kompressorite kasutamisel ei ole hoolimata komplekssetest kaitsemeetmetest (nt labürinttihenditest, lämmastiku kasutamisest) võimalik täielikult välistada kokkusurutava aine ehk kloorgaasi sattumist määrdeainesse.

Korrosioon kahjustab masinaosi ja häirib seadmete tööd. Pealegi kiirendab määrdeainesse sattunud kloor õli vananemist. Tagajärjeks on plaanivälised töökatkestused. Remondikulud võivad ulatuda 200 kuni 300 000 euroni. Kloorgaasi kompressori tööseisakust tuleneva kahju suurus hinnatakse olevat vähemalt 800 000 eurot päevas. Sellele lisanduvad pikad ooteajad, mis on tingitud kompressori varuosade piiratud kättesaadavusest.

ADDINOL Turbine Oil CA arendati koostöös Siemens Turbomachinery Equipment GmbH-ga spetsiaalselt kasutamiseks kloorgaasi kompressorites, et siduda esimese ja siiani ainsa turbiiniõlina klooriühendeid. ADDINOL Turbine Oil CA innovaatiline manusekomplekt võimaldab keemiliselt siduda kuni 1000 ppm (miljondikosa) kloori. Seda on tunduvalt rohkem kui 50 ppm, mis on Siemens Turbomachinery Equipment GmbH lubatud maksimaalne kogus. Kloori absorbendi erakordsele jõudlusele saadi kinnitust kloorgaasi analüüsivas sertifitseeritud laboris ja aastatepikkusel edukal kasutusel kemikaale tootvas ettevõttes.

Turbiiniõli kasutamine praktikas

Üks ülemaailmselt juhtivaid kemikaalitootjaid, kel on Euroopas mitu tehast, kasutab ADDINOL Turbine Oil CA-d alates 2017. aasta juulist. Sellest ajast peale jälgitakse turbiiniõli ja kompressori seisundit spetsiaalselt kloorgaasi rakenduste jaoks arendatud regulaarsete õlianalüüsidega. ADDINOLi tehnikute hinnang analüüsitulemustele näitab, et isegi suuremad tehnikast tingitud lekked ja neile järgnenud 1354 ppm kloori sissepääs pole avaldanud märkimisväärset mõju masinaosade seisundile ega õli jõudlusele. Oksüdatsioon, viskoossus, RULER ja i-pH, mis näitab tugevaid happeid õlis, jäid normi piiresse. Turbine Oil CA kasutamisel õnnestus vältida kloorgaasi sissepääsust tingitud plaaniväliseid töökatkestusi ja remonte ning pikendada vahetusvälpa kuni järgmise plaanitud ülevaatuseni.

Lisaks klooriühenditest tingitud koormusele on päevakorras ka üldlevinud nõuded turbokompressoritele, nagu suur koormus ja kiirus ning kõrged temperatuurid. ADDINOL Turbine Oil CA täidab ja ületab DIN 51515-2 standardis sätestatud miinimumnõudeid turbiiniõlidele, mis on ette nähtud kasutamiseks suurema termilise koormuse all.

  • Kvaliteetsete baasõlidega saavutatud suurepärane vananemiskindlus.
  • Tõrgeteta töö (ilma võimsuse langemiseta) tänu vahustumisvastastele omadustele.
  • Usaldusväärne määrimine kõrgetel temperatuuridel tulenevalt erakordsest termilisest stabiilsusest.
  • Seadmete maksimaalne efektiivsus ja ühtlane jõuülekanne õhu ja vee suurepärase eraldusvõime tõttu.

ADDINOL Turbine Oil CA ületab levinud spetsifikatsioonide nõudeid