Addinol avas 25. mail 2007 Saksamaal, Leunas, ametlikult uue, nüüdisaegseima määrdeainete tehase. Käesoleva aasta mais aset leidnud sündmusele eelnes tihe töö 2000. aastast alates. Varem tootis Addinol määrdeaineid kahes tehases. Nõudluse pidev kasv kvaliteetõlide järele ja vajadus edendada klienditeenindust ning toodete tarnimist tingisid uue, kõrgematele nõudmistele vastava tehase ehitamise.

Uues tehases on 57 mitme suurusega mahutit. Osa mahutitest on isoleeritud ja köetavad, et tagada paksemate baasõlide ja lisandite pumbatavus ning õige ja mugav hoiustamine. Hoolimata sellest, et tootmises on üle 200 toote, võimaldab uus tootmisbaas täielikult välistada baasõlide ja valmistoodete segunemise. Nimelt on iga toote ja komponendi jaoks olemas eraldi torustik, et vältida torustikesse jäävate jääkide sattumist järgmise partii hulka. Ainult selline lähenemine tagab kontrollitud stabiilse kvaliteedi ja kindlustunde.

Uue tehase 20 t segamisreaktorid ripuvad elektroonilistel kaaludel ja võimaldavad lisandeid doseerida ülitäpselt. Segamisprotsess on arvuti poolt juhitav ja reaktorites toimuva segamisprotsessi täiuslikkuse tagamiseks soojendatakse komponendid optimaalse temperatuurini. Vajaduse korral järgneb soojendamisele ka jahutamisprotseduur.
Enne pakendamist võetakse valmistoote mahutist õliproovid ja kontrollitakse kõiki kvaliteedisertifikaadil olevaid parameetreid. Alles pärast labori kinnitust algab pakendamine. Et investeeringut efektiivselt kasutada ja pakkuda konkurentsivõimelist hinda, töötab väikepakendiliin kolmes vahetuses. Suure taara puhul on oluline pakendamine kaalu järgi ehk arvestus kilogrammides. Nimelt võib nn 200 l vaadi sees liitrite arv sõltuvalt temperatuurist kõikuda 10 l jagu. Kui suletud vaadis on +25 °C juures 200 l õli, siis -25 °C juures on samas vaadis 190 l õli. Seega annab täpse koguse vaid kaalu järgi pakendamine, mis on sõltumata temperatuurist alati üks. Addinoli vaadid sisaldavad reeglina 180 kg määrdeõli.

Uus, laiendatud logistikakeskus võimaldab ladustada kuni 3400 kaubaalust. Alustele pakendatakse väiketaara (1 l, 4 l, 5 l ja 20 l kanistrid) ning vaadid (48 kg ja 180 kg). Lahtiselt ehk autotsisternidega tarnitava kauba jaoks on eraldi mahutipark.

Sedavõrd kontrollitud ja stabiilset kvaliteeti, nagu pakub Addinoli uus tehas, on konkurentide tehastel raske pakkuda.