Kvaliteetsed margitooted nõuavad lisaks atraktiivsetele ümbrispakenditele ka sobivaid etikette, mis annavad ülevaatlikult ja lühidalt edasi kogu tähtsa info.

Peale selle, et kõikide ADDINOLi suurpakendite, nagu nt 20 l kanistrite, väikevaatide, vaatide ja konteinerite, etiketid saavad uue kujunduse, suurendatakse ka nende mõõtmeid. Etikettide uus formaat on 230 mm x 145 mm. Seega on nad 25 mm laiemad kui varem ja mahutavad nüüd veelgi rohkem infot.

Kõik ADDINOLi standardsortimendi suurpakendite etiketid koostatakse saksa ja inglise keeles ning sisaldavad järgmist infot:

  • toote nimi,
  • lühike selgitus,
  • olenevalt tootest: SAE/viskoossus, spetsifikatsioonid ja litsentsid,
  • sisutihe tootekirjeldus,
  • ohutuse seisukohalt tähtsad hoiatused,
  • GHSi sümbolid – kui vajalik,
  • partii number, pakendamiskuupäev, sisu,
  • EAN kood igal suurpakendil (lõpuleviimine kuni oktoober 2013).

Standardsortimendi 20 l kanistrite, väikevaatide, vaatide ja konteinerite etikettide järkjärguline üleminek uuele kujundusele algab uuest kvartalist. Ämbrite ja jahutus-määrdevedelike suurpakendite etiketid asendatakse uutega alates 2013. aasta sügisest.

Kui uue GHSi määruse kohaselt on vajalik toote märgistamine, trükitakse etiketi vasakule servale vastav ohusümbol.