Liugpinnaõlidega ADDINOL Gleitbahnöl XG 68 ja XG 220 pakub ADDINOL oma sortimendis kahte tsingivaba kõrge jõudlusega toodet, mis on tõestanud oma suurepärast toimet aastatepikkusel kasutamisel trei-, frees- ja lihvpinkides ning muudes metallitööpinkides liugpindade ja sängi juhtpindade või muude sarnaste juhikute määrimisel. Tänu optimaalsele hinna ja kvaliteedi suhtele ning erakordsetele omadustele on nende toodete läbimüük viimaste aastate jooksul üha kasvanud. Õlide suurepärased korrosioonivastased omadused välistavad metallitööpinkides rooste ja laigulise korrosiooni tekke liugpindadel ja sängi juhtpindadel.

ADDINOLi liugpinnaõlide ja tuntud konkurenttoodete võrdlemiseks läbiviidud katsete tulemused tunnistavad ADDINOL XG 68 ja XG 220 selget paremust:

  • Ülihea desemulgeerimisvõime (vee eraldamisvõime) tõttu on ADDINOLi liugpinnaõlid äärmiselt vastupidavad veega segunevatele jahutus-määrdevedelikele. Kuna õlikile on stabiilne, ei pese jahutus-määrdevedelikud seda maha. Tänu ADDINOLi liugpinnaõlide heale eraldusvõimele on tagatud liugpinnaõlide ja veega segunevate jahutus-määrdevedelike pikem tööiga.
  • ADDINOLi liugpinnaõlid on kõrge koormustaluvusega. Sellega välistatakse raskelt koormatud liugpindade ja sängi juhtpindade kulumine ning tagatakse supordiosade ühtlane liikumine mööda juhikuid.
  • Spetsiaalne manustekomplekt vähendab käivitamisel hõõrdejõudu ja välistab väikestel liugekiirustel katkendlikkuse (stick-slip). ADDINOLi liugpinnaõlid summutavad suurepäraselt võnkumist. Tulemuseks on töödeldud detailide kõrge kvaliteet ja tööpingi minimaalne kulumine.
  • Tsingivaba manustekomplekt tagab erakordselt hea oksüdatsioonikindluse ja optimaalse keemilise stabiilsuse, mis takistavad kleepuvate setete moodustumist liugpindadele.

ADDINOLi XG liugpinnaõlid sobivad kasutamiseks erinevast materjalist, sh plastist liug- ja juhtpindadega metallitööpinkides. ADDINOL Gleitbahnöl XG 68 sobib eelkõige horisontaalsete liugpindade määrimiseks. Toode on multifunktsionaalsete omadustega, sobides kasutamiseks ka tsingivaba HLP 68 hüdroõlina. ADDINOL Gleitbahnöl XG 220 kasutatakse suurtel koormustel töötavate vertikaalsete liugpindade määrimiseks. Õli on multifunktsionaalsete omadustega ja sobib kasutamiseks ka CLP 220 transmissiooniõlina.

Võrdlevate analüüside tulemustest on tehtud kokkuvõte lühikese PowerPoint esitlusena. Esitluses on välja toodud ADDINOLi liugpinnaõlide eelised.

Mõningad selgitused esitluse ADDINOL liugpinnaõlid XG 68 & XG 220 kohta

Slaidid 3 & 4:
40 ml liugpinnaõli viskoossusega ISO VG 68 ja 40 ml veega seguneva ADDINOLi jahutus-määrdevedeliku 5% lahust segati omavahel 5 minutit (1500 min-1 juures) ja vaadeldi segu käitumist 60 minuti jooksul. ADDINOLi liugpinnaõli XG 68 ja 5% jahutus-määrdevedeliku segu puhul toimus faaside eraldumine (desemulgeerimine) juba 5 minuti möödudes. Konkurentide liugpinnaõlide puhul kulus faaside eraldumiseks oluliselt kauem aega.

Slaid 5:
Siin testitud konkurenttootja liugpinnaõli puhul täheldati enam-vähem vastuvõetavat faaside eraldumist alles ca 60 minuti möödudes. Kuna tänapäevastes tööpinkides muutub veega seguneva jahutus-määrdevedeliku ja liugpinnaõli segu viibeaeg varupaagis järjest lühemaks ning sellest tulenevalt jääb desemulgeerimiseks vähem aega, võib ADDINOLi liugpinnaõliga XG 68 saavutatud 5-minutilist desemulgeerimisaega lugeda väga positiivseks saavutuseks. Emulsiooni tööea pikendamiseks on vaja õlikaabiga pidevalt ja kiiresti eemaldada pinnale kogunenud õli (nt üleliigset liugpinnaõli). Kuna ADDINOLi liugpinnaõli XG 68 desemulgeerimisaeg on väga lühike, ei valmista selle nõude täitmine mingeid raskusi. Tööpingi käitaja pikendab nõnda masinas oleva emulsiooni kasutusiga.

Slaid 6:
Vastavalt standardile ISO 6614 viidi läbi desemulgeerimistest destilleeritud veega. ADDINOLi liugpinnaõlil XG 68 kulub õli ja vee faasi eraldamiseks kõigest ca 15 minutit, konkurentfirmade õlidel kulub selleks peaaegu 30 minutit (ISO normväärtus on 30 minutit).

Slaid 8:
Vastavalt standardile ISO 7120 viidi läbi terase korrosioonitest katsemeetodiga A, s.t destilleeritud veega. Kõik tooted läbisid testi. Lisaks viidi ADDINOL Gleitbahnöl XG 68 puhul sama test läbi soolveega (sarnaselt emulsiooni karedaks muutumisega selle kasutamise jooksul). Ka siin sooritas XG 68 testi edukalt.

Sarnased head tulemused saadi ka ADDINOLi liugpinnaõliga XG 220.