Möödunud aastal valminud uues Addinoli Ida-Euroopa keskuses Tartus on suurepärased võimalused koolituste läbiviimiseks – suur saal 70 inimesele, catering terrassil või halva ilma korral kolmanda korruse fuajees, samuti on maja ümber piisavalt ruumi autode parkimiseks.

Lisaks meie endi lektorite läbiviidavatele määrdeaineteemalistele koolitustele oleme ka oma klientidele pakkunud koolituste korraldamise võimalust meie majas ja ruumides, mida firmad on ka usinasti kasutanud.

Näiteks teeb oma firmasisesed koolitused Addinoli Ida-Euroopa keskuses üks Eesti suurimaid tanklakette Olerex, kes on ühtlasi ka üks meie parimaid väikepakendikliente. Nendel koolitustel rääkis Addinoli Lõuna-Eesti müügijuht Kristjan Jurss määrdeainetest, kuid valdav osa teemadest olid n-ö õlivälised, s.t tanklaketi teemad.

Samuti toimus siin paar päeva tagasi Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) tellitud koolitus liikurmasinate ja autotehnika eriala õpetajatele. See päev oli täielikult pühendatud määrdeainetele. Lektoriks oli Addinoli tehniline ekspert Jaanus Lember, kes rääkis viimase aja arengutest määrdeainetetööstuses ja kaasaja nõuetele vastavatest määrdeainetest autopargile. Osavõtjad olid õppejõud Eesti Maaülikoolist, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolist ja teistest kutsekoolidest. Seminari rahastas Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus kuulus kutsehariduse sisulise arendamise programmi 2008–2012.

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli tehnika valdkonna praktilise väljaõppe juht Rein Solnask lausub: „Varasem pikaajaline edukas koostöö Addinoliga oli põhjuseks, miks otsustasin koostöös REKK-iga organiseerida kutseõppeasutuste õpetajatele suunatud määrdeaineteemalise koolituse. Seda koolitust ajendas korraldama tõsiasi, et autoerialade ja liikurmasinate tehnikute õppekavades on määrdeainete segment leidnud kahjuks ebaõiglaselt vähe käsitlemist,“ ning lisas lõpetuseks, „paljud koolitusest osavõtjad väitsid, et nad pole kaua aega nii kasulikul koolitusel osalenud.“

Seminar läks väga hästi korda. Jaanus Lemberi professionaalne esinemine, elulised näiteid ning mitmekülgsed ja põhjalikud teadmised valdkonnast tegid koolitusest kuulajate jaoks meeldejääva sündmuse.

Piret Jamnes Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest kiidab seminari suurepärast sisu ja korraldust ning lausub lektori kohta järgmist: „Pean tunnistama, et ei ole ammu nii head lektorit kohanud. See, kuidas ta võitis kuulajate tähelepanu esimese filmikesega, kuidas ta arvestas sihtgrupiga, kelleks olid mehed, ning see, kuidas Jaanus tõi nii elulisi näiteid, annab tunnistust tema heast esinemisoskusest,“ ja lisas, „oleks hea, kui ka õpetaja koolis suudaks selliselt oma tundi üles ehitada!“

Addinol MM OÜ ärijuht Tiina Suija lausub kokkuvõtvalt: „Mul on väga hea meel, et unistused on teoks saanud. Meil on väga head spetsialistid määrdeainete alal, meil on suurepärased uued ruumid koolituste läbiviimiseks. Seega oleks lausa patt, kui me oma teadmisi ja ruume ei jagaks oma koostööpartnerite ja klientidega. Jätkame koostööd ka tulevikus suurima heameelega ja luban, et meie maja uksed on tarkuse taganõudjatele alati avatud!“