Energia tootmine taastuvatest ressurssidest suureneb terves maailmas. Biogaasi ja erigaaside (reovee-, kaevandus- ja prügilagaasi) kasutamine on siinjuures väga tähtsal kohal. Samuti suurendatakse maagaasiga töötavate koostootmisjaamade osakaalu energia tootmises. Saksamaal on viimastel aastatel rajatud ligi 4000 jaama, mis töötavad biogaasi ja erigaaside, aga ka maagaasi jõul. Neist üle 10% kasutab Addinoli gaasimootoriõlisid, mis on meie toodete suurepärase kvaliteedi ja jõudluse tõestuseks.

Õlide kasutamisega kaasnevad regulaarsed õlianalüüsid, et jälgida mootorite seisundit ja määrata õli optimaalne vahetusintervall. Selleks et saaksime paremini ja kiiremini reageerida kasvavale kasutajate hulgale ja pakkuda Teile tuntud teenust endise kõrge kvaliteediga, võtsime kasutusele uue ja kiirema tarkvara.

Põhjaliku aruande saate endiselt kiiresti ja mugavalt e-posti teel. Tegime Teie heaks järgmised väiksed, kuid kasulikud muudatused:

  • kõik tähtsad andmed on nüüd lugejasõbralikult ja ülevaatlikult toodud kahel leheküljel (siiani ühel leheküljel, väga väikses kirjas);
  • esimeselt leheküljelt leiate analüüsi tulemused tabelis;
  • diagrammid teisel leheküljel annavad kiire ülevaate kulumisest, õli vananemisest, i-pH väärtusest, üldleelisarvust (TBN) ja üldhappearvust (TAN);
  • uus analüüs koosneb kuuest hinnangust, et anda tendentsidest parem ülevaade (siiani max neli hinnangut);
  • õli vahetamise või edasise kasutamise soovitus esitatakse valgusfoori värvides (siiani kahes värvis: roheline ja punane);
  • lisainfo jaoks jäetud ruumi saab vastavalt vajadusele muuta (vajadusel saab õli või mootori seisundi ja õlivahetusintervalli kohta lisada rohkem informatsiooni).

Aruanded saadetakse endiselt saksa või inglise keeles. Õli kasutusintervall on masina käitajale või teenindusettevõttele kohe suurelt näha.