Maagaasi ja erigaaside kasutamise osatähtsus soojus- ja elektrienergia tootmisel koostootmisjaamades on uues energialiikide kombinatsioonis üha suurenenud. Tegemist on huvipakkuva ja kasumliku ärivaldkonnaga. Valdkonnaspetsiifiliste väljakutsetega aitavad toime tulla pikima kasutuseaga ja maksimaalse töökindlusega tõhusad gaasimootoriõlid.

Biogaasi sektori tänavune konverents toimub 14. kuni 16. jaanuaril Saksamaal Nürnbergis ning kannab nime „Dünaamiline, paindlik ja usaldusväärne – biogaas suudab!“. Konverentsiga kaasnevale suurimale biogaasiteemalisele messile Euroopas oodatakse kuni 10 000 külastajat. Oma tooteid ja teenuseid tutvustavad ligi 450 eksponenti, kelle seas on biogaasijaamade ja seadmeosade  planeerijad ja tootjad, teenindusettevõtted ning põllutehnika, biomassitoodete ja substraatide pakkujad.

Oma väljapanekuga on messil esindatud ka ADDINOL Lube Oil GmbH, kes tutvustab lähemalt ADDINOLi gaasimootoriõlisid, mis on mõeldud kasutamiseks bio- ja erigaasidega ning maagaasiga töötavates mootorites, ning kõiki põllu- ja metsamajanduses kasutatavaid kõrge jõudlusega määrdeaineid.  Lisaks esitletakse ADDINOLi ainulaadset gaasimootoriõlide analüüsiteenust.

Iga-aastane biogaasiteemaline konverents ja mess Biogas toimub tänavu 14. kuni 16. jaanuarini Saksamaal juba 23. korda.