Mis on mootoriõli aurustumiskadu ehk lenduvus?

Määrdeained aurustuvad kõrgetel temperatuuridel. Baasõli kergemad fraktsioonid gaasistuvad, mille tagajärjel õli pakseneb. Koos viskoossuse suurenemisega muutub õli määrimisvõime.

Iseäranis mootoriõlide puhul on aurustumiskadu oluline kvaliteedinäitaja. Suur aurustumiskadu tähendab suuremat õlikulu ja sagedasemaid õlivahetusi. Kui õli muutub viskoossuse suurenedes paksuks, ei määri ta enam hõõrdepaare optimaalselt. Tulemuseks on energia- ja kütusekulu suurenemine. Lisaks soodustab õli paksenemine muda (šlammi) teket mootoris. Seega on vajalik, et mootoriõli aurustumiskadu on väike.

Aurustumiskadu omab suurt tähtsust ka tööstusmäärdeainete puhul, olles näiteks kõrgtemperatuurilistes ekspluatatsioonitingimustes kasutatavate ketiõlide üheks kvaliteedinäitajaks.

Kuidas mõõdetakse õli aurustumiskadu?

Aurustumiskadu määratakse DIN 51581 standardi järgi Noacki katsega. Tulemus märgitakse protsentides (%). Niisiis määratakse standardiseeritud katsemeetodiga määrdeõli massi kaoprotsent. Noacki katsel kuumutatakse õliproov 250 °C-ni ja hoitakse seda pidevas õhuvoolus. Pärast 60 minuti möödumist mõõdetakse, kui palju massi on proov aurustudes kaotanud. Katse jäljendab mootoriõli ekspluatatsioonitingimusi. Sarnane kõrge temperatuur valitseb mootoris kolvirõngastel ning õlist voogavad üle karterigaasid.

Kui suur on harilikult mootoriõlide aurustumiskadu?

Paljud autotootjad ja ACEA annavad oma spetsifikatsioonides ette mootoriõlide aurustumiskao piirmäärad. Tänapäevaste mootoriõlide aurustumiskadu on umbes 5%–13%.

Noacki väärtust saab võrrelda õlidel, mis kuuluvad ühte ja samasse SAE klassi. Võrreldes näiteks omavahel kahte SAE 5W30 mootoriõli, võib ühe õli väiksem aurustumiskadu viidata selle paremale kvaliteedile. Seevastu pole aga kuigi mõistlik võrrelda omavahel erineva SAE klassi õlide aurustumiskadu.

ADDINOLi määrdeainete näited

ADDINOL pakub hulgaliselt eriõlisid, millel on iseäranis väike aurustumiskadu, et tagada õli viskoossuse pikaajaline stabiilsus. Alumises tabelis on mõned näited meie õlidest, mille aurustumiskadu on tavapärastest piirmääradest tunduvalt väiksem.

ADDINOLi õli Aurustumiskadu (lenduvus) Noacki järgi
ADDINOL CHAIN LUBE XHT 3000 < 1,5%
ADDINOL CLIPTEC XHS 150 HT < 2%
ADDINOL SEMI SYNTH 1040 9,0 (piirmäär ACEA standardite järgi 13,0; MB standardite järgi < 10,0)
ADDINOL SUPERIOR 040 9,7 (piirmäär ACEA standardite järgi 13,0; MB standardite järgi < 10,0)
ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL 9,9 (piirmäär ACEA standardite järgi 13,0; MB standardite järgi < 10,0)