Tartu Ülikooli teaduskool asutati 55 aastat tagasi eesmärgiga pakkuda igast Eestimaa nurgast pärit võimekatele õpilastele arenguvõimalusi. Seda põhimõtet järgib teaduskool siiani, korraldades üleriigilisi e-kursusi ja võistlusi.

Tänaseks on paljud ettevõtted märganud teaduskooli tegevust ja andnud sellesse oma panuse. ADDINOL otsustas toetada teaduskooli poolt korraldatavat 2021. aasta keemiaolümpiaadi.

Eestis toimub paarkümmend aineolümpiaadi õppeaastas. Tartu Ülikooli teaduskool koordineerib võistluste toimumist, iga olümpiaadi korraldamisega tegeleb vastav žürii.

Keemiaolümpiaad toimub kolmes voorus. Kooli- ja piirkonnavoorus võistlevad 8.–12. klasside ja lõppvoorus 9.–12. klasside õpilased. Kõigis voorudes peetakse arvestust klasside kaupa. Olümpiaadi tulemuste põhjal valib žürii välja rahvusvaheliste olümpiaadide võistkonna kandidaadid. Õpilased osalevad täiendavatel õppepäevadel, mille lõpus toimuval valikvõistlusel selguvad Eesti esindajad Balti keemiaolümpiaadil. Rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (IChO) võistlevad õpilased valitakse Balti keemiaolümpiaadi tulemuste põhjal.

ADDINOL Lube Oil OÜ ärijuhi Tiina Suija kommentaar TÜ teaduskooli toetajate kogumiku jaoks:
„Nii mõnelegi võib tulla üllatuseks, et määrdeained oskavad rääkida. Kuid selleks, et nendega rääkida, on vaja tarku ja haritud inimesi, eelkõige keemikuid. Toetame Tartu Ülikooli teaduskooli keemiaolümpiaadi, et meie valdkonnas ka tulevikus oleks valik, kelle hulgast häid spetsialiste leida.“
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 23. jaanuaril 2021.
Soovime edu olümpiaadil osalejatele!