Mis ühendab Addinoli ja Ühinenud Rahvate Organisatsiooni?
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon kujutab endast koos selle juurde kuuluvate institutsioonidega kõiksuguse kauba tarnijatele ja teenuste pakkujatele rahvusvahelist kaubaturgu suurusjärgus üle 6 miljardi USA dollari. Tänu registreerimisele on Addinolil võimalik osaleda ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni avalikel konkurssidel ja projektides. See koostöö on järjekordne samm Addinoli tippkvaliteetsete määrdeainete tarnimisel riikidesse ja regioonidesse, milleni muidu on väga raske jõuda.

Mille eest Addinol seisab?
Addinol aitab kaasa ÜRO üldpõhimõtete elluviimisele, nagu nt:
• inimõiguste säilitamisele
• koosolekuvabaduse tagamisele
• sunnitöö kaotamisele
• lastetöö kaotamisele
• diskrimineerimise kaotamisele
• keskkonna kaitsmisele
• korruptsiooni-, väljapressimis- ja altkäemaksuvastasele võitlusele

Millistes ÜRO institutsioonides õnnestus Addinolil registreeruda ja millistelt saada litsents?
Järgnevad ÜRO institutsioonid väljastasid Addinolile kui võimalikule määrdeainete tarnijale litsentsi:

UNDP – United Nations Development Programme
UNOPS – United Nations Office for Project Service
ILO – International Labour Organization
IAPSO – Inter-Agency Procurement Service Office

Ülejäänud litsentsid on hetkel väljatöötamisel ja väljastatakse peatselt. Kuna mitte iga ÜRO institutsioon, nagu nt UNESCO, ei võimalda määrdeainete turustamist, ei saa ka Addinol igalt organisatsioonilt litsentsi.

Kust on võimalik sissekannet järele vaadata?
Addinol on osalejana registreeritud ÜRO lingi all:
http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/search_
participant.html

(trükkige väljale „Participant Search“ ADDINOL ja klikkige „Search“ peal)