1500 messikülastajat tutvus 31. jaanuarist kuni 2. veebruarini Leipzigis toimunud messil Biogas 125 väljapanija uusimate tehnikatrendide ja saavutustega. Üle 20 Addinoli toodete turustaja kasutas võimalust ennast põhjalikult kurssi viia teemaga biogaas. Kui mitte enne, siis messil tõdesid nad kindlasti, et soojuselektrijaamadele toodetavate Addinoli gaasimootoriõlide turustamine tasuks end kahtlemata ära. Juba messil värvatud kolmest uuest kliendist tellis igaüks 1000 liitrit gaasimootoriõli ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra Plus!

Turu areng 
Mitmete vestluste põhjal mootoritootjatega, biogaasijaamade ehitajatega ja Biogas ühinguga võib teha järgnevaid prognoose:

Saksamaa: jätkuv tõusutrend
– Uusi biogaasil töötavaid soojuselektrijaamu tekib järjest juurde.
– Biogaasijaamade käitajad paigaldavad lisamootoreid.
– Järjest rohkem väikefirmasid ühineb, et ehitada suuremaid biogaasijaamu elektri ja soojuse tootmiseks.
– Ka kohalikud omavalitsused liituvad biogaasi äriga. Elektrienergia ja soojuse tootmiseks kasutavad nad samuti taimeõli- (hetkel peamiselt palmiõli) ja gaasimootoreid (maagaas).

Euroopa: nüüd hakkab äri õitsema
– Prantsusmaal, Austrias, Šveitsis, Madalmaades ja Itaalias on energia tootmiseks ehitatud juba hulgaliselt biogaasil ja taimeõlil töötavaid soojuselektrijaamu.
– Järjest enam biogaasijaamade mootoreid tarnitakse Skandinaaviamaadesse, Tšehhi, Slovakkiasse ja Ungarisse.
– Järgmised kandidaadid on eeldatavasti ülejäänud Ida-Euroopa riigid ja USA.

Taastuva energia kasutamisel on perspektiivi. Ühtlasi on see ka hea võimalus tõestada Addinolil end selles turusegmendis usaldusväärse partnerina tänu oma kvaliteetsetele määrdeainetele.