Tuuleenergia tähtsus aina kasvab. Mitte ainult Euroopas, vaid ka Põhja-Ameerikas ja Aasias rajatakse pidevalt uusi tuuleparke. Tuuleparkide arendamisel on maailmas juhtiv positsioon Saksamaa päritoluga tootjatel ja edasimüüjatel. Seetõttu toimub maailma suurim ja tähtsaim tuuleenergiateemaline mess HUSUM WindEnergy loomulikult Saksamaal. Siiani vaheldumisi toimunud kahe messi HUSUMwind ja Windenergy ühendamisega loodi mess HUSUM WindEnergy, millest saab kõikide tuuleenergiasektori võtmeettevõtete ja -isikute  tähtsaim kohtumispaik. 9.09.–13.09. toimuval messil osaleb ka Addinol MM OÜ emaettevõte Addinol Lube Oil GmbH.

Messi külastajate ja väljapanijate arvukus peegeldab juba aastaid tuuleenergia üha kasvavat tähtsust. Ka eelmisel aastal täheldati messikülastajate arvu tohutut tõusu. Sel aastal osaleb messil ümmarguselt 700 tuulegeneraatoritootjat, käitajat, masinaosade edasimüüjat, teenindust, planeerimisbürood ja ühingut, kes on pärit 35 riigist. Messile, mille väljapanekute pinna suuruseks on 33 500 m2, oodatakse ca 19 000 külastajat.

Addinol Lube Oil GmbH osaleb tuuleenergia tähtsaimal messil nüüd juba kolmandat korda. Taastuvenergia ja ettevaatlik ümberkäimine loodusvaradega muutuvad järjest tähtsamaks. ADDINOL Eco Gear sobib optimaalselt kasutamiseks tuulikute raskelt koormatud reduktorites. Lisaks kindlale ja laitmatule määrimisele tagab õli ka suurepärase kasuteguri ning aitab tänu pikemale kasutusintervallile säästa keskkonda. Addinoli tootevalikus leidub teisigi optimaalseid lahendusi tuulegeneraatori määrdesõlmede jaoks.

ADDINOL HUSUM WindEnergy messil
09.09.–13.09.2008
hall 2, messiboks 2C16