Addinol Mineralöl Marketing OÜ Saksa emaettevõte Addinol Lube Oil GmbH otsustas vaatide ja väikevaatide täitmisel minna kaaluarvestuselt (kilogrammidelt) üle mahuarvestusele (liitritele). Sellega täidame ka paljude klientide soovi.

 

Tulles vastu paljude koostööpartnerite soovile, läks Addinol Lube Oil GmbH 24. kalendrinädalal suurpakendite täitmisel üle uuele süsteemile, kus kilogrammide asemel käib arvestus liitrite järgi. Määrdeainete tootmisharus kasutatakse villimiskoguste tähistamiseks järjest enam mahuühikut.

Addinol tegi oma täitmisliinis ulatuslikke tehnilisi ja tehnoloogilisi muudatusi. Enne uue täitmisliini kasutuselevõtmist kontrollis liini vastavust Saksamaa Standardiseaduse ja Saksamaa Pakendiseaduse kõikidele ettekirjutustele ning väljastas vastava litsentsi Liidumaa Standardiamet (allub Saksamaa Majandusministeeriumile). Liini hakkab regulaarselt kontrollima Liidumaa Standardiamet. Seaduslike eeskirjade alusel arvutatakse villimiskogused automaatselt välja keeruka matemaatilise programmi abil.

villimiskogus

vaat

artiklinumber

vaat

villimiskogus

väikevaat

artiklinumber

väikevaat

siiani 180 kg XXXXXX54 50 kg XXXXXX66
uus 205 liitrit XXXXXX540000 57 liitrit XXXXXX660000

Vaatide ja väikevaatide puhul ei muutu üleminekul kilotükihinnalt liitertükihinnale 100 kg ja 100 l hind. Seega on täielikult välistatud varjatud hinnatõus. Tükihinnad on mõlemat liiki pakendite puhul ära toodud kõikides uutes hinnakirjades. Hindades €/100 kg või €/100 l ei ole toimunud muudatusi.

Näiteks:

ADDINOL toode XYZ siiani uus
villimiskogus kilogrammides 180 180,4
villimiskogus liitrites ca 204,5 205
tihedus g/cm3 0,880 0,880
hind €/100 l 195,56 195,56
hind €/100 kg 222,22 222,22
hind €/tükk 400,00 400,90

Addinoli etikettidel on nüüdsest vaatides ja väikevaatides sisalduv määrdeainekogus märgitud liitrites (205 l ja 57 l). Esialgu tarnitakse veel siiani kasutuses olnud pakendeid, mille kogused on märgitud kilogrammides. Ülemikufaasis võib ette tulla, et meie klientidele tarnitakse mõningaid tooteid veel kaalu järgi täidetud nõudes kuni lõpuks on võimalik kõiki tooteid tarnida liitrites mõõdetud kogustena. Loodame Teie mõistvale suhtumisele.