Saksa kõrgekvaliteediliste määrdeainete esindaja ADDINOL Lube Oil OÜ käive kasvas Ida-Euroopas 2012/2013 majandusaasta esimesel poolaastal (oktoober 2012 kuni märts 2013) üle 21%.

„Oleme esimese poolaasta tulemustega väga rahul. Üldkäibenumbrid näitavad küll tagasihoidlikku juurdekasvu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, kuid selle põhjuseks on möödunud aastal tehtud erakorralised müügitehingud. Kui vaadelda käibe kasvu ilma erakorraliste müükideta, on käive kasvanud 21%,“ lausus ADDINOL Lube Oil OÜ juhatuse liige Tiina Suija.

ADDINOL Lube Oil OÜ esindaja sõnul olid kõige suurema käibekasvuga tütarettevõtted Ukrainas (+45%) ja Venemaal (+30%).

Tiina Suija sõnul on Ukraina kasvanud nii jõudsalt, et moodustab juba 1/3 Venemaa tütarfirma käibest. Venemaa tütarfirma ise on aga viimase viie aasta jooksul kasvatanud käivet kolm korda, mis on väga hea tulemus. Venemaast rääkides tõstab Suija väga heade kasvunumbrite poolest esile Kaliningradi oblastit tänu sealse kauaaegse koostööpartneri edukale tööle.

„Ka Valgevene üllatas positiivselt oma 26% müügikasvuga. Loodetavasti on see märk, et Valgevenes hakkab majandusolukord taas toibuma,“ ütles Suija.

Baltikumis oli kõige jõudsama arenguga Läti tütarettevõte oma 50% käibekasvuga. Leedus tuleb tunnistada käibe langust. Eesti müügid on aga olnud läbi aastate enam-vähem stabiilsed ja ilma suuremate kõikumisteta.

ADDINOL Lube Oil OÜ kõige noorem esindus – Bulgaaria filiaal on oma kolmeaastase tegevuse jooksul näidanud aasta-aastalt üha paremaid kasvunumbreid ning viimase poolaasta käibe kasv oli juba 60%.

Soome turul kasvas käive ligi kaks korda, mis tulenes peamiselt tööstusmäärdeainete, sealhulgas gaasimootoriõlide müügist.

ADDINOLi strateegilises arengukavas on eriline tähelepanu suunatud fookustoodetele. Tegemist on viimastel aastatel emafirma poolt Saksamaal välja töötatud uute innovaatiliste toodetega, millega pakutakse oma klientidele ja koostööpartneritele lisaväärtust õlivahetusvälpade ja masinate tööea pikenemise, remondikulude kokkuhoiu ja seadmete efektiivsuse suurenemise näol. „Hea meel on märkida, et esimesel poolaastal kasvas fookustoodete käive lausa 54%, mis on tõestuseks selle kohta, et kliendid ja koostööpartnerid hindavad kõrgelt meie uusi innovaatilisi tooteid ja näevad nende kasutamises selget konkurentsieelist oma toodete turustamisel,“ kinnitas Tiina Suija.