Addinolini on jõudunud info, et viimastel aastatel on maailmas esinenud mõnedel tarbijatel, kes kasutavad automaatmäärdesüsteemides muude firmade silikoonmäärdeaineid, üksikjuhtudel plahvatusesarnaseid lagunemisreaktsioone määrdepumpades. Taoliselt reageerivate silikoonmäärdeainete puhul on tegemist määrdelaadsete pastadega, mis on toodetud kõrge viskoossusega silikoonõli baasil ja sisaldavad tahkestina polütetrafluoroetüleeni (PTFE-d).

Meie klientidel ei ole Addinoli silikoonipõhise määrdeaine Addisil Extemp 23 FG kasutamisel sarnaseid juhtumeid ette tulnud!

Meile teadaolevatel juhtudel võis praegustel andmetel plahvatusesarnaseid lagunemisreaktsioone põhjustada mitme asjaolu kokkulangemine, nagu suur surve määrdeseadmes, õhk süsteemis ja torude/voolikute liiga väike läbimõõt. Samuti ei saa põhjusena välistada seadme tehniliselt ebakorrektset või üleüldse teostamata jäetud maandamist.
Nende ja sarnaste juhtumite uurimisega tegelevad erinevad määrdeainete ja doseerimissüsteemide tootjad ning üks teadusinstituut.

Kuigi kahju põhjus ei ole veel lõplikult selgunud, peab Addinol hädavajalikuks pöörata juba nüüd oma klientide ja partnerite tähelepanu mõningatele punktidele, millega peab arvestama.

Lähtuvalt määrdesüsteemiga seotud asjaoludest soovitame rakendada järgmisi ettevaatusabinõusid.

  • Maandada määrdesüsteem tehniliselt korrektselt ja kontrollida seda.
  • Vältida määrde lisamisel õhu sattumist süsteemi.
  • Lasta õhk enne doseerimissüsteemi kasutuselevõttu välja.
  • Kasutada sobivaid kõrgsurvevoolikuid, jälgida, et need oleksid tehniliselt heas korras ja piisavate mõõtudega, vältida väikse läbimõõduga torude/voolikute kasutamist.
  • Hoida määrde pumpamissurve võimalikult väike.
  • Vältida pumpamisel järske survetõuse.
  • Varustada seade ülerõhu ja plahvatuse kaitseklappidega.
  • Varustada seade kuivkäigukaitsega, vältimaks õhu sisseimemist.
  • Konsulteerida pumbatootjaga vajalike meetmete osas.
  • Järgida määrdetootja ohutuskaartidel ja seadmetootja kasutusjuhendites toodud nõuandeid.

Oleme veendunud, et need abinõud aitavad Teil määrdeid, nagu nt Addisil Extemp 23 FG-d, ohutult kasutada automaatmäärdesüsteemides.