GE Jenbacher väljastas pärast käituskatsete lõppemist tootele ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA litsentsi kasutamiseks katalüüsmuunduriga varustatud 2. ja 3. seeria mootorites. Kuni ametliku dokumendi kättesaamiseni on tootelehel tähistatud vastavus selle litsentsi nõuetele sõnaga running. Toode lisatakse GE Jenbacheri määrdeõlide juhendisse järgmise uuenduse käigus.ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA kasutusloaga Jenbacheri gaasimootorites, mis on varustatud heitgaasi järeltöötlussüsteemidega, saavutati väga tähtis eesmärk, mille nimel käis pikk ettevalmistus.

Vastav litsents lubab gaasimootoriõli ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA kasutada puhastatud biogaasiga töötavates 2. ja 3. seeria GE Jenbacheri gaasimootorites, mis on varustatud formaldehüüdi emissiooni vähendava GE Jenbacheri originaalkatalüüsmuunduriga. ADDINOLi usaldusväärsele gaasimootoriõlile lisandub seega maagaasimootorite kõrval täiendav kasutusvõimalus.

Teiste tootjate katalüüsmuundurite kasutamisel järgige palun vastavaid tootja nõudeid. GE Jenbacher nõuab sel juhul TA 1000-1109 (gaasikütuse klass A) litsentsiga gaasimootoriõlide kasutamist. See tähendab, et ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA on ka selliseks juhuks sobiv toode.