SKF (Willy Vogel & Lincoln) ja Bijur Delimon kontrollisid põhjalike katsetega Surftec® tehnoloogial baseeruvate kõrge jõudlusega määrete ADDINOL Eco Grease PD 2-120 ja ADDINOL Eco Grease PD 2-400 pumbatavust keskmäärimissüsteemides.

Tööstuses, mootorsõidukites, ehitus- ja põllutöömasinates kasutatakse üha sagedamini laagrite varustamiseks määrdega keskmäärimissüsteeme. Keskmäärimissüsteemide kasutamisel esineb oluliselt vähem masinate ja seadmete tõrkeid, mis on tingitud ebapiisavast määrimisest. Manuaalsel määrimisel määrdepressiga jõuab määrimiskohta liiga vähe või liiga palju määret. Liig- või vaegmäärimine on aga ohtlik ning sellega kaasnevad remondid ja tööseisakud.

Automaatse keskmäärimissüsteemiga saab varustada kõiki olemasolevaid määrimiskohti ühtlaselt ja õigete intervallidega ning täpselt doseerida vajalikku määrde kogust. Sellega tagatakse väiksem hõõrdumine ja kulumine ning ühtlasi vähenevad hooldus- ja remondikulud.
Keskmäärimissüsteemi osad on: keskmäärimispump, torud, jaotur, voolikud, keermesliited.

Keskmäärimisseadme süsteemide ja osade konstruktsioon on sõltuvalt kasutusalast erinev.
Keskmäärimissüsteemide konstrueerimine nõuab suurt hoolikust ja täpsust, leidmaks efektiivseima ülesehitusega lahendust, mis garanteeriks määrimiskohtade optimaalse varustamise määrdeainega. Selleks on muu hulgas vaja testida ettenähtud määrdeid nende sobivuse osas keskmäärimissüsteemidele ja seadmete vajalike paigaldusparameetrite väljaselgitamiseks.

Määrdeid ADDINOL Eco Grease PD 2-120 ja ADDINOL Eco Grease PD 2-400 katsetati põhjalikult erinevates keskmäärimissüsteemides. Mõlemad määrded sobivad väga hästi kasutamiseks keskmäärimissüsteemides.

ADDINOL Eco Grease PD 2-400 sobib pumpamiseks SKFi (Willy Vogel & Lincoln) keskmäärimissüsteemis 27 m pikkuses ja 7 mm siseläbimõõduga torus kuni -20 °C temperatuuril. SKF hindas PD 2-400 pumbatavuse väga heaks. Eco Grease PD 2-120 sobib samadel tingimustel pumpamiseks kuni -40 °C temperatuuril.

Eco Grease PD 2-120 ja PD 2-400 on pumbatavad Bijur Delimoni „Dynamis Maxx“ keskmäärimissüsteemi 8 m pikkuses ja 4 mm siseläbimõõduga torus kuni -20 °C temperatuuril. Ka Bijur Delimon hindas mõlema määrde pumbatavuse väga heaks.

Kui toru on lühem või suurema siseläbimõõduga (nt 10 mm), on määrdeid võimalik kasutada tunduvalt madalamatel temperatuuridel.