Juba kuus aastat on meie kõrge jõudlusega tööstustransmissiooniõlide Eco Gear M (mineraalsed) ja S (sünteetilised) kasutamist saatnud edu terves maailmas. Tuulegeneraatorite, terase- ja tsemenditehaste ning paljude muude tööstusharude käitajad on andnud Eco Gear õliseeria kvaliteedile ja jõudlusele väga positiivse hinnangu. See edu tugineb paljuski meie pikaealisusgarantiil, mis lubab Eco Gear õli kasutada reduktoris kauem kui neli aastat (kasutusiga vastab 10 000 töötunnile ühe vahetuse korral ja 30 000 töötunnile kolme vahetuse korral), ilma et õli tuleks vahetada.

Juhul, kui üleminekul konkurenttootja õlilt ADDINOL Eco Gear transmissiooniõlile toimitakse õli vahetamisel asjatundmatult, võib see esile kutsuda probleeme. Seetõttu on pikaealisusgarantii jaoks eriti oluline õlivahetuse protsess ise. Asjatundmatult teostatud õlivahetus mõjutab negatiivselt ADDINOL Eco Gear transmissiooniõli efektiivsust. Segunemine eelnevalt kasutatud õliga, saastumine veega, tahkete jääkainetega või kulumisjääkidega takistab värske õli väärtuslike omaduste avaldumist. Nii võib segunemine kasutatud või vananenud õlidega viia manusepaketi toime languseni väga lühikese aja jooksul ja kaasa tuua õlivahetuse juba kahe aasta möödudes, kuna kõik manused on ära tarvitatud. Nimetatud probleeme aitavad vältida mõned lihtsad sammud õlivahetusel.

Nõuandeid õlivahetuseks

Saastunud vanaõli tuleb reduktorist täielikult eemaldada töösoojana ning reduktori õlivann tuleb hoolikalt puhastada. Kui reduktor pole vähemalt 95% ulatuses (st õlist ja reduktori õlivannis leiduvatest jääkidest) tühjendatud, tuleb mustunud reduktorit loputada vastavasse viskoossusklassi kuuluva Addinoli CLP transmissiooniõliga. Ka siis kui reduktorisse on jäänud kõigest 5% vanaõli, soovitame reduktorit loputada, et ennetada värke õli saastumist.

Loputamisel täidetakse reduktor ette antud piirmärgini loputusõliga ja pannakse masin ca 20–30 minutiks tööle. Nõnda jõuab loputusõli reduktori kõikidesse niššidesse ja kambritesse ning veerelaagriteni. Seejärel lastakse loputusõli eelnevalt kirjeldatud viisil reduktorist välja. Kui selgub, et nt õlivannis või loputusõlis leidub veel jääkmustust, on otstarbekas loputusprotsessi korrata. Kasutuses olnud filtrid tuleb samuti vahetada. Pärast loputamist võib reduktori täita ADDINOL Eco Gear transmissiooniõliga.

Väide „Vähem vanaõli, mustust ja jääkaineid reduktoris tagab ADDINOL Eco Gear õli suurema efektiivsuse,“ on klientidele mõjukaks argumendiks. Kellele siis meeldiks liiv, vesi või metallilaastud reduktoris, kui transmissiooniõli peaks vastu pidama neli aastat?

Loomulikult kuuluvad pikaealisusgarantii juurde ka korrapärased õlianalüüsid, et kontrollida õli seisukorda ja langetada otsuseid õli edaspidise kasutamise kohta.