Degremont kuulub SUEZ ENVIRONNEMENT Gruppi. See Prantsuse ettevõte on spetsialiseerunud mage- ja heitvee puhastamisele. Maailmas on kasutusel üle 10 000 Degremonti toodetud puhastusseadme. Ühe suure puhastusseadme paigaldas Degremont Egiptuse pealinna Kairosse, olles mõni aeg tagasi veel ise seadme käitaja. Enne puhastusseadme üleandmist ühele Egiptuse ettevõttele, korraldas Degremont ulatusliku ülevaatuse. Ülevaatuse käigus avastati reovee tigutransportööride reduktoritelt selged kulumisjäljed. Transmissiooniõliga ADDINOL Eco Gear M õnnestus kahjustused kontrolli alla saada. Tänu suurepärastele kogemustele vahetab nüüd ettevõte ka teistes reduktorites kasutatavad määrdeained Addinoli tipptransmissiooniõli vastu välja.

2000. aastal paigaldati Kairo puhastusseadmesse mitu reovee tigutransportööride reduktorit. Enne puhastusseadme üleandmist teostatud ülevaatuse käigus märgati, et kahe reduktori hammasratastele ja veerelaagritele on tekkinud kahjustused. Mõlemad reduktorid parandati ära. Ülejäänud reduktoritele andsid eksperdid järgneva hinnangu 2007. aasta jaanuaris:

„Kõikidel ülejäänud reduktoritel leidsime peamiselt silinderhammasülekande hammasrataste hambajala piirkonnas halli värvi ala, mis osutus kontaktväsimusest tingitud kahjustuseks. Lisaks pidime tõdema, et määrdeainel on kehv õhu eraldusvõime, kuna pärast masina seiskamist, õli väljalaskmist ja reduktori avamist täheldasime reduktoris tugevat ja stabiilset õlivahtu (vt fotot). Samuti on meile teada, et reduktorid on vähesel määral ülekoormatud, kuid hetkel ei võta me seda kui kahjustuste esmast põhjust. Samas teame ka, et on olemas tööprotsessist ehk valest, manuaalsest juhtimisest tingitud reduktori koormuse märkimisväärse tõusu oht.

Kahjustustest lähtuvalt hakkasime kahtlema kliendi poolt siiani kasutatud määrdeaine kvaliteedis ja leppisime kliendiga kokku, et kontrollitakse õli vahutavust ja kulumisvastast toimet. Kuna hammasrataste hammaste kontaktpinnad olid suuremal või vähemal määral juba kahjustatud, soovitasime firmal Degremont kasutada kõrgekvaliteedilist määrdeainet, mis võimaldab kõnealused kontaktpinnad taas siledaks muuta. Seoses sellega juhtisime tähelepanu meie headele kogemustele määrdeainega ADDINOL Eco Gear 320 M ning edastasime kliendile firma Addinol kontaktandmed.”

Selle soovituse põhjal täideti reduktorid ühtekokku 5000 liitri ADDINOL Eco Gear 320 M transmissiooniõliga. Nüüd, mõned kuud hiljem, tellis Degremont veel 40 vaati Eco Gear 320 M õli. Heade kogemuste põhjal minnakse teisteski reduktorites Addinoli õli kasutamisele üle.