Tänapäevaste tuuleturbiinide nõuded transmissiooniõlidele on äärmiselt kõrged. Muutused ekspluatatsioonitingimustes tulenevad eelkõige hammasrataste parendatud pinnakvaliteedist. Seadmetootjad nõuavad lisaks pikemat õlivahetusvälpa, suuremat kasutegurit, paremaid piirpinna omadusi ning vastupidavust madalatele temperatuuridele. Tihedas koostöös Winergyga, ülemaailmselt juhtiva tuuleturbiinide transmissioonisüsteemide tarnijaga Saksamaal, arendati „Advantec formulal“ baseeruv ADDINOL Eco Gear W tootesari. Pärast edukalt läbitud labori- ja käituskatseid sai Eco Gear 320 W lühendatud protseduuri korras heakskiidu kasutamiseks Winergy ülekannetes.

Winergy nõudis, et uus väljatöötatud transmissiooniõli läbib kõigepealt rea katseid. ADDINOL Eco Gear 320 W pidi muu hulgas läbima raskendatud kulumis- ja väsimuskatsed kokkupuutel veega, ranged hõõrdumise ja efektiivsuse võrdluskatsed ning kokkusobivus- ja vananemiskatsed raskendatud tingimustes. Lisaks viidi läbi võrdluskatse kahes 2,5 MW nimivõimsusega originaalülekandes. Sellele järgnes 12 kuud väldanud käituskatse kolmes 2,5 MW nimivõimsusega seadmes Saksamaal ja Root-sis. Katse lõppes masinaosade range ülevaatusega, mille tulemused oli suurepärased. ADDINOL Eco Gear 320 W läbis meisterlikult kõik katsed ning sai Siemens-Winergy heakskiidu kasutamiseks ülekande tüüpides PZAB 3497 ja PEAB 4420 ning kõikides praegu toodetavates Kenersyse tuuleturbiinides (K82, K98, K100, K110, K120).

„Advantec formula“ saladus peitub hoolikalt valitud baasõlides ja tõhusates manustes. Tänu oma koostisele vähendab kõrge jõudlusega Eco Gear W hõõrdepaarivahelist hõõrdumist, tagades sellega madalama temperatuuri õlivannis. Need eelised ilmnevad eelkõige transmissioonisüsteemi suurtel koormustel, mis on tüüpilised nt tuuleturbiinides. Vähendades ülekande võimsuskadu, suureneb üle-kandeseadme kasutegur. Peale selle paistab Eco Gear W silma võrratute eelistega madalatel tempe-ratuuridel ning suurepärase õhu ja vee eraldusvõimega. Erilise boonusena garanteerime Longlife Plus garantiiprogrammi raames ADDINOL Eco Gear W-le 5-aastase tööea.