Ettevõte Süwag Energie AG kuulub Saksamaa suurimate piirkondlike elektrienergia tootjate hulka. Firma tuntuim suurtarbija on Frankfurdi lennujaam. Elektri tootmisel panustab Süwag hüdroenergiasse. Ettevõtete ühendusse kuuluv Neckar AG arendab Neckari jõge välja suurlaevateeks ning rajab ja käitab jõeäärseid hüdroelektrijaamu. Aldingeni tammi koonushammas-toruturbiinis astus ADDINOL Eco Gear 150 M võistlusse ühe konkurentettevõtte tööstustransmissiooniõliga. Võrreldes hammasrataste kontaktpindu pärast 15 000 töötundi, avaldusid Eco Gear 150 M muljetavaldavad eelised konkurenttootja õli ees.

Koonushammas-toruturbiinide hammasrataste tööpindadel esines mikrosüvendeid ja osati isegi suuremaid ebatasasusi. Turbiinide määrimiseks kasutati ühe konkurendi kõrgkvaliteetset tööstustransmissiooniõli. Selgitamaks välja, kas ADDINOL Eco Gear on tõepoolest nii tõhus nagu lubatud, korraldati nende kahe õli vahel võistlus. Eeltingimused olid õlidel identsed. Mõlemad turbiinid olid töötanud 85 000 töötundi konkurenttootja õliga. Seejärel täideti teine turbiin tootega ADDINOL Eco Gear 150 M. Kolmas turbiin töötas edasi konkurendi õliga. Pärast 100 000 töötundi tehti kokkuvõte.

21.07.2005 toimus kolmanda koonushammas-toruturbiini seisukorra hindamine pärast 100 000 töötundi. Fotodel on näha, et hammasrataste tööpinnad on kahjustatud. Kandvatel osadel on märgata mikrosüvendeid. Kogu hamba külgpinna kontaktkohti katavad silmaga nähtavad ebatasasused.

11.08.2005 vaadeldi teist koonushammas-toruturbiini pärast 103 413 töötundi. ADDINOL Eco Gear 150 M õliga täidetud teise koonushammas-toruturbiini hammasrataste kontaktpinnad oli oluliselt paremas seisukorras. ADDINOL Eco Gear 150 M oli töös umbes 15 000 töötundi. Erinevus teise ja kolmanda turbiini vahel oli tohutu.

Teisest turbiinist tehtud fotodel on näha, et kogu hammaste külgpindade hambumisala on kaetud eelnevast õlist tingitud kergete ebatasasustega, mille servad on siiski Addinoli õli mõjul muutunud siledamaks. Mikrosüvendeid pole enam märgata.

Katsega tõestasime, et ADDINOL Eco Gear kasutamine peatas kahjustuste leviku.