Viimastel aastakümnetel on taastuvenergia sektoris valitsenud gaasimootorite jõul töötavate koostootmisseadmete ülemaailmne buum. Tänu tehnoloogia arengule on sellised seadmed muutunud aina energiatõhusamaks ja kuluefektiivsemaks. Megavattidesse ulatuva võimsusega seadmete elektriline kasutegur on tänapäeval üle 48%. Mootoritehnoloogia areng käib käsikäes määrdeainete kui vedelate konstruktsioonielementide arenguga. Tänu gaasimootoriõlide jõudluse optimeerimisele on võimalikuks saanud nii mõnigi edusamm mootoritehnoloogias.

Uudistoode ADDINOL Eco Gas 4000 XD

Pärast ADDINOL MG 40-Extra Plus gaasimootoriõli viimaste aastate menu puhastamata erigaasidega töötavates seadmetes on meie tootearendusosakond töötanud välja uue geniaalse gaasimootoriõli. ADDINOL Eco Gas 4000 XD on uusim toode meie edukas gaasimootoriõlide sarjas ning arendatud spetsiaalselt kasutamiseks maagaasiga ja puhastatud erigaasidega töötavates uue põlvkonna mootorites. ADDINOL Lube Oil GmbH tootejuhi Sven Köhleri sõnul oli see vajalik samm, et tagada meie toodetega tõrgeteta ja stabiilne töö ka kõige uuemates gaasimootorites.

Uued töötingimused kontrolli all

Suurema võimsuse saavutamiseks ja rangemate emissiooninõuete täitmiseks on gaasimootoritootjad keskendunud muu hulgas kolbide ehituse ja põlemiskambrite geomeetria optimeerimisele. Tavapärased gaasimootoriõlid töötavad siin aga oma võimete piiril.

Nende nõudmiste rahuldamiseks on ADDINOL Eco Gas 4000 XD koostises kasutatud uut manusetehnoloogiat, mis tagab suurema termooksüdatsioonikindluse ning aeglustab ühtlasi õli oksüdeerumist ja vananemisilminguid. Ka puhastatud erigaaside puhul ei saa välistada happeliste koostisosade sattumist õlisse. Sellisel juhul neutraliseerib ADDINOL Eco Gas 4000 XD tänu stabiilsele leelisreservile tõhusalt happelised koostisained ja vähendab korrosioonkulumise riski.

Tänu kvaliteetsetele baasõlidele on õlile iseloomulik tunduvalt väiksem aurustumiskadu. Tasakaalustatud manusekomplekt vähendab setete tekkimist klappidele, kolbidele, kolvirõngastele ja silindrihülssidele. See aga lühendab omakorda plaanipäraseid töökatkestusi, minimeerib rikkeid ja aitab tõsta seadme efektiivsust. Mootori laitmatu puhtus aitab pikendada mootori ja terve seadme tööiga.

Õli pikem kasutusiga

ADDINOL Eco Gas 4000 XD tagab hoolimata rasketest ekspluatatsioonitingimustest stabiilse õlikelme ja saavutab võrreldes tavapäraste gaasimootoriõlidega pikema kasutusea. ADDINOL Eco Gas 4000 XD on läbinud suurepäraste tulemustega arvukad käituskatsed mainekate mootoritootjate, nagu MAN-i, MWM-i, MTU Onsite Energy, Caterpillari või Tedomi mootorites. Õli on juba seadnud arvukates mootorites uusi standardeid. Üleminekul ADDINOL Eco Gas 4000 XD õlile saavutati näiteks ühes maagaasi jõul töötavas 25 l õlimahuga MAN-i mootoris, mis varustab energiaga üht hoolekandeasutust Saksamaal, märgatavalt pikemad õlivahetusvälbad.

ADDINOL Eco Gas 4000 XD on end igati õigustanud ka kasutamisel puhastatud erigaasidega töötavates mootorites. Nii õnnestus ühel Saksa põllumajandusühistul pikendada pärast õlivahetust oluliselt vahetusvälpa oma MWM TCG 2016 C V12 mootoris (100 l õlimahuga). Lisaks paranes mootori ja kogu seadme töökindlus. Tänu õlianalüüside asjatundlikule hindamisele ADDINOLi rakendustehnilise osakonna töötajate poolt pikendati oluliselt õlivahetusvälpasid, ületamata seejuures mootoritootja kehtestatud piirmäärasid.

Tootejuhi Sven Köhleri sõnul täidab ADDINOL Eco Gas 4000 XD usaldusväärselt tänapäevaste suure kasuteguriga mootorite nõudeid. Lisaks aitab ADDINOLi analüüsiteenus käitajatel kinni pidada seadmetootjate garantiitingimustest ja masinarikkekindlustuste tingimustest. Sageli on võimalik ADDINOL Eco Gas 4000 XD kasutamisel optimeerida ka hooldusvälpasid. See tähendab käitajale olulist kulude kokkuhoidu koos seadme töökindluse säilimisega.