Euroopa Autotootjate Ühendus ACEA (Association des Constructeurs Europeens de l’Automobile) kehtestas 2021. aasta aprillis uued jõudlusnõuded kergete tarbesõidukite mootoriõlidele. Uute spetsifikatsioonidega asendatakse standardid, mis pärinevad 2016. aastast. Sellest tulenevalt kaotavad 2023. aastal kehtivuse ACEA jõudlusklassid A3/B3 ja C1. Uute standardite koostamisel on ACEA lähtunud mootorite tehnilisest edasiarenemisest. Nõnda hinnatakse näiteks mootoriõlide mõju sadestuste tekkele turbomootorites. Samuti võeti käsitluse alla küttesegu enneaegse süttimise probleem madalatel pööretel (LSPI), mida esineb tüüpiliselt moodsates bensiinimootorites.

Uued ACEA jõudlusklassid:

  • ACEA A7/B7: high SAPS õlid kaitseks küttesegu enneaegse süttimise (LSPI) ja kulumise eest madalatel pööretel turboülelaadimise ja otsesissepritsega bensiinimootoritele ning turbokompressori setete (TCCD) vastaseks kaitseks moodsatele otsesissepritsega diiselmootoritele.
  • ACEA C6: low SAPS õlid kaitseks küttesegu enneaegse süttimise (LSPI) ja kulumise eest madalatel pööretel turboülelaadimise ja otsesissepritsega bensiinimootoritele ning turbokompressori setete (TCCD) vastaseks kaitseks diiselmootoris, kokkusobivus katalüsaatoriga ning GPF/DPF-iga.

2021. aasta teisel poolaastal lisanduvad ka uued ACEA spetsifikatsioonid veokitele.