Eesmärgiga tõsta pidevalt mootoriõlide kvaliteeti andis ACEA välja ACEA klasside uuendused. ACEA kvaliteediklassid kujutavad endast sõiduautode ja diiselmootorite mootoriõlidele kehtestatud miinimumnõudeid ning on seega juhtivate mootoritootjate originaallitsentside väljastamiseks teostatavate testide aluseks.

 

Kergete ja raskete mootorite klassid, millel lasub uue ACEA-2007 peatähelepanu, jäävad kehtima lähtuvalt 2004. aasta ACEA normidest. Põhjapanevaid muudatusi ei ole tehtud.

A/B ja C klasside struktuur jääb samaks, kuigi sisse on viidud uus klass C4. Nagu juba ACEA-2004 normidega kindlaks määrati, tuleb meeles pidada, et lubatud on ainult kirjaviis, kus A ja B klass on esitatud koos. Ühe kvaliteediklassi, kas A või B, eraldi esiletoomine on keelatud.

ACEA-2007 jaotab mootorid kolme ACEA klassi:
I. bensiinimootorid ja kerged diiselmootorid
II. heitgaasi järeltöötlussüsteemiga mootorid
III. rasked diiselmootorid

I. Bensiinimootorid ja kerged diiselmootorid
Selles kategoorias eristatakse nelja õlide klassi väheselt koormatud bensiini- ja diiselmootoritele:
• A1/B1-04
• A3/B3-04
• A3/B4-04
• A5/B5-04

Järgnev tabel annab ülevaate ACEA-2007 A/B klassidele kehtestatud tähtsaimatest füüsikalis-keemilistest nõuetest.

sulfaattuhk
fosfor

pidada kinni nõuetest!

väävel

HTHS

2,9–3,5 mPa s

A1/B1

andmed puuduvad

A5/B5

>3,5 mPa s

andmed puuduvad

A3/B3

A3/B4

Selgitus/ülevaade:

ACEA-2007

A1/B1-04

A3/B3-04

A3/B4-04

A5/B5-04

ACEA-2004 muudatused

puuduvad

puuduvad

puuduvad

puuduvad

kasutamine

bensiini- ja diiselmootoriga sõidukid + pakiautod

performance

 

Järgides tootjatehase ettekirjutusi, on võimalik rakendada pikendatud vahetusintervalle

võimsad bensiinimootorid ja otsesissepritsega diiselmootorid, pikendatud vahetusintervallid

pikendatud vahetusintervallid

viskoossus (HTHS)

2,6–3,5 mPa s

 

 

2,9–3,5 mPa s

muu

 

 

hõlmab ka B3

 

Legend:
HTHS – kõrge temperatuuri ja kõrge nihkepinge viskoossus

II. Heitgaasi järeltöötlussüsteemiga mootorid
ACEA-2007 võttis ACEA-2004 normides defineeritud C klassidele (C=Catalyst) lisaks kasutusele klassi C4.

C klass kehtestab miinimumnõuded mootoriõlidele, mida kasutatakse heitgaasi järeltöötlussüsteemidega, nagu nt tahmafiltriga (DPF) või kolmeastmelise katalüsaatoriga (TWC)varustatud mootorites. ACEA C kvaliteediklass põhineb A/B klasside mootoritestidel. Lisaks defineerib C klass sulfaattuha, fosfori ja väävli (SAPS) koguse. C4 klass kehtestab samuti kõrgemad nõuded sulfaattuha, fosfori ja väävli kogusele, nn low SAPS õlidele. Normaalse viskoossusega (HTHS >3,5 mPa s) juhindub see klass Renault Long Drain spetsifikatsioonist.

Järgnev tabel annab ülevaate ACEA-2007 C klassidele kehtestatud tähtsaimatest füüsikalis-keemilistest nõuetest.

sulfaattuhk
fosfor

700–900 ppm

väävel

HTHS

2,9–3,5 mPa s

C1

C2

andmed puuduvad

>3,5 mPa s

andmed puuduvad

C3

C4

Selgitus/ülevaade:

ACEA-2007

C1-04

C2-04

C3-07

C4-07

aluseks olev ACEA klass

A5/B5

A5/B5

A3/B3

A3/B3

SAPS tase

low SAPS

mid SAPS

mid SAPS

low SAPS

kasutamine

sõiduautode võimsad ja pakiautode kerged bensiini- ja diiselmootorid

katalüsaator

DPF, TWC

DPF, TWC

DPF, TWC

DPF, TWC

viskoossus (HTHS)

>2,9 mPa s

>2,9 mPa s

>3,5 mPa s

>3,5 mPa s

eelised

katalüsaatori pikem tööiga ja kütuse kokkuhoid

katalüsaatori pikem tööiga

III. Rasked diiselmootorid
ACEA-2004 normidega kehtestatud struktuur jääb samaks. Uusi klasse ei lisandunud.

Defineeritud on neli klassi:
• E2-96 väljaanne 5
• E4-07
• E6-04
• E7-04

Keemilised piirväärtused jäävad samaks. Erandiks on klass E4, millele kehtestati miinimumleelisarv (TBN) 12 mgKOH/g.

Selgitus/ülevaade:

ACEA-2007

E4-07

E6-04

E7-04

ACEA-2004 muudatused

TBN >/= 12 mgKOH/g

puuduvad

puuduvad

kasutamine

rasked diiselmootorid

Euro norm

Euro 1, 2, 3, 4

Euro 4

mõned Euro 4

katalüsaatori tüübile (vt legendi)

EGR, SCR

DPF, EGR, SCR

EGR, SCR

mitte DPF

Legend:
DPF – tahmafilter
EGR – heitgaasi tagastussüsteem
SCR – valikuline katalüüsreduktsioon

Erinevate mootoritootjate soovitustes võib esineda erinevusi. Kahtluste korral lugege palun sõiduki kasutusjuhendit või pöörduge edasimüüja poole.