Kirjeldus

Vaakumpumbaõli XVR 110 KASUTUSVÕIMALUSED:
• Sobib suurepäraselt kasutamiseks erineva konstruktsiooniga rotatsioonvaakumpumpades.
• Sobib väga hästi kasutamiseks madalat kuni keskmist vaakumit tekitavates vaakumkompressorites.
• Vaakumpumbaõli XVR 110 on kasutatav siiberpumpades, kus ta omab pumbasüsteemi tihendavat, jahutavat ja kulumist vähendavat toimet.
• Kuiva imikambriga pöördkolbpumpade korral tagab vaakumpumbaõli ADDINOL XVR 110 reduktori määrimise.
• Sobib õhu, väärisgaaside ja muude keemiliselt mitteagressiivsete gaaside ärapumpamiseks.

Vaakumpumbaõli XVR 110 SPETSIFIKATSIOON / LITSENTSID:
Vaakumpumbaõli XVR 110 täidab nõudeid:
• ISO 6743-3: DVC

Vaakumpumbaõli XVR 110 OMADUSED:
• Madala auruõhuga
• Hea määrimisvõimega
• Oksüdatsioonikindel

Vaakumpumbaõli XVR 110 EELISED TARBIJALE:
• Saavutatav pumba suur võimsus ja väga madal lõppvaakum
• Universaalselt kasutatav
• Pikendatud õlivahetusvälbad
• Minimaalne kalduvus setete tekkeks