Kolmapäeval, 9. septembril (09.09.09) kell 11.00 avati Tartus Ülenurme tehnopargis ametlikult Addinoli Ida-Euroopa keskus. Uuest keskusest juhitakse Addinoli määrdeõlide müüki kõikidele Ida-Euroopa turgudele. Maja ehitus läks maksma ca 13 miljonit krooni ning selle projekteerimisel ja ehitamisel on järgitud eelkõige keskkonna- ja energiasäästlikku mõtteviisi.

Seda tähtsat sündmust austasid oma kohalolekuga Addinoli emafirma tegevjuht ja omanik Georg Wildegger Saksamaalt, kõikide Ida-Euroopa turgude juhid ja esindajad Venemaalt, Ukrainast, Baltimaadest ning loomulikult kõik Addinoli kliendid ja koostööpartnerid. Peole lisasid vürtsi ja lõid rõõmsa meeleolu Popsid ja Contra.

Addinol Lube Oil GmbH tegevjuhi ja ühe omaniku Georg Wildeggeri sõnul on Addinol ettevõte, kes investeerib palju just tootearendusse ja on tuntud oma innovaatiliste toodete ning arengu poolest. Tartusse loodud Ida-Euroopa keskus on kindlasti Addinoli eduka tuleviku nurgakivi.

Addinoli Ida-Euroopa keskus on moodne kombineeritud büroo- ja laohoone, kus on 500 m2büroopinda ja ca 700 m2 laopinda koos muude ruumidega. Tegemist pole järjekordse tavalise büroohoonega, vaid läbimõeldud rohelise majaga. Keskuse ehitamine on Addinoli jaoks investeering tulevikku ja keskkonnasäästlikkusse. Hoone on hästi läbimõeldud ja omab ranget kontseptsiooni, mistõttu on maja ehitamisel kasutatud üheksat olulist ning suurt keskkonnasäästlikku lahendust.

Esiteks on hoonel spetsiaalsed maa sisse paigaldatud õlipüüdurid, et õnnetuse korral ei satuks õli ei maapinda ega kanalisatsiooni, vaid selleks ettenähtud õlikogumismahutitesse. Samuti on sinna suunatud pesuruumide vesi ja avariitrappide trassid ning lisaks kogutakse mahutitesse ka garaažiuste ees olevate alade sadevesi.
Teiseks on maja kütmisel järgitud eesmärki: väiksem energiakulu maksimaalse soojushulga saamiseks. Selleks kasutatakse maakütet, kus maasoojuspump võtab enamuse vajaminevast küttest maa sisse akumuleerunud päikeseenergiast. Lisaks on paigaldatud hoonesisene vesipõrandaküte.
Kvaliteetne hoone eeldab korralikku ventilatsiooni, kuid kuna ventilatsioon on juba iseenesest üks suuremaid energia raiskajaid, on kolmanda keskkonnasäästliku lahendusena majale paigaldatud soojusvahetiga ja paindlikult juhitav ventilatsioonisüsteem. See tähendab seda, et näiteks ruumide ventilatsioon ei ole pidevalt sisse lülitatud koos ülejäänud süsteemiga, vaid on vastavalt vajadusele eraldi sisse- ja väljalülitatav, et vältida soojuse ebaotstarbekat väljapumpamist.
Neljandaks vähendab ettevõte kulutusi hoone elektritarbimisele sellega, et kõige suurem ruum ehk ligi 700 m2 ladu on varustatud katuseakendega, vältimaks valgel ajal elektrivalgustuse kasutamist. Päevavalgus paistab sisse ka lao välisustel olevatest akendest.
Viiendaks aitab ettevõttel säästa märkimisväärselt elektrienergiat hoone välisfassaadile ehitatud LED valgustusega logo-valguskast, mis on varustatud eraldi tuulegeneraatoriga. Eesmärgiks on kasti valgustamiseks kasutada taastuvat rohelist energiat.
Ka maja asendi ning akende ja sirmide projekteerimisel on arvestatud suvise kõrge ja talvise madala päiksega, et, kuuendaks, vähendada suvise jahutamise ja talvise kütmisega seotud energiakulusid.
Seitsmendaks ei hoita konteinerite pesemiseks valmiskuumutatult suurt kogust tulist vett. Selle asemel toodetakse tuline vesi pesuri vee-ettevalmistussõlmes otse tarbimiskohas ja hetkel.
Kaheksandaks vahendiks on serverite jahutamisel saadud soojuse kasutamine laoruumi kütteks.
Viimane ja üheksas oluline keskkonnasäästlik lahendus on peaukse kohale paigaldatud soojuspumba küttekeha, et soojendada ukse kaudu sisenevat välisõhku ja vältida energiakadu läbi ukseava.

Hoone ehitust alustas Levi Ehitus OÜ, ehituse lõpetab OÜ Vilcon Ehitus ning projekteerija ja vastutav arhitekt on Anne Valing NOVEL arhitektuuribüroost.