Liugelaagrite määrimine

Mida teeb liugelaager?

Liugelaagri puhul hoiavad laagrid ja juhikud üksteise suhtes liikuvaid mootori- ja masinaosi kindlates ettenähtud raamides. Seejuures kantakse üle tekkivaid jõude. Kulumise ennetamiseks peavad hõõrdepinnad olema määrdeainega üksteisest eraldatud.

Määrdeainekelmega liugelaager

Liugelaagreid on mitut tüüpi, mis erinevad üksteisest näiteks vastuvõetava jõu suuna poolest.  Radiaallaagrid võtavad vastu pöörlemistelje suhtes radiaalsuunalist koormust. Aksiaal- ehk tugilaagri puhul mõjub koormus pöörlemisteljega paralleelselt. Aksiaaltugilaagrid kujutavad endast segu neist kahest. Liugelaagrite puhul on väga oluline ka määrimisrežiim, millest peamiselt kohtab hüdrostaatilist ja hüdrodünaamilist määrimist.

Milline määrdeaine sobib liugelaagritele?

Kuna määrdeaine peab tagama võimalikult väikse hõõrdekao, on määrava tähtsusega määrdeaine viskoossus. See, millist viskoossust laager nõuab, sõltub konstruktsioonist (nt pöörlemiskiirusest) ja keskkonnatingimustest (nt töötemperatuurist, mustuse sissepääsust). Küsige meilt vajadusel nõu, millise määrdeaine peaksite valima. Kõik määrdeained, mida liugelaagrite määrimiseks kasutatakse, on reeglina hästi nakkuvad, väheselt vahustuvad, ei moodusta veega emulsiooni, on vananemiskindlad ja kaitsevad korrosiooni eest.

Liugelaagreid võib määrida õlide, määrete, tahkiste või gaasidega. Klassikaline valik on meie universaalmäärded, mis on ennast tõestanud erinevates seadmetes.

Võtke ühendust meie tehnilise meeskonnaga

Tooteid puudutavate küsimustega pöörduge palun meie abivalmi meeskonna poole. Selleks täitke allpool oleva kontaktivormi väljad või helistage numbril +372 627 9999.