Vastus ei ole ühene. Reeglina ei ole soovitav sünteetilisi ja mineraalseid õlisid segada, eriti veel erinevate firmade erinevaid õlisid.

Segamise tulemusena võivad tekkida komplikatsioonid – vahutamine, sadestused, klimbid jne. Samas sisaldab iga sünteetiline õli vähemalt 5 % mineraalõli, mis on vajalik lisandite lahustamiseks sünteetilises baasõlis. Seega, häda korral võib põhimõtteliselt lisada sünteetilisele õlile mineraalset või vastupidi, kuid kindlasti peaksid segatavad õlid pärinema ühelt ja samalt tootjalt, et vältida õlilisandite vahel tekkida võivat konflikti. Lõpetuseks olgu öeldud, et kahe erineva õli kokku segamisel saadava segu kvaliteet on madalam, kui kummagi õli kvaliteet eraldivõetuna. Parim on alati kasutada ühte õlimarki ilma lisanditeta.