Kirjeldus

Keevituspritsmetevastase aerosooli KASUTUSVÕIMALUSED:
• Ette nähtud kasutamiseks kaitsegaas- ja kaarkeevituse korral (nt MIG, MAG, WIG, Plasma).
• Keevituspritsmetevastane aerosool sobib ideaalselt kasutamiseks madal- kuni kõrglegeeritud terastel ja alumiiniumil.
• Sobib nii käsi- kui ka automaatkeevituseks.

KASUTAMINE
• Enne kasutamist loksutage aerosoolpakendit.
• Lülitage keevitusaparaat välja, pihustage toodet õhukese kihina mahajahtunud põleti düüsile või detailidele.
• Vältige aerosooli liigkasutamist.
• Aerosooliga töödeldud detaile võib puhastamata kujul mustata ehk mustoksüdeerida, fosfaatida, galvaanida, tsinkida või lakkida.

TÄHELEPANU
Ärge asetage aerosoolpakendit keevitussädemete lähedusse! Ärge pihustage toodet tulistele või hõõguvatele detailidele ja keevituspõleti osadele!
Kasutage ainult hästi ventileeritavates ruumides! Keevitamisega alustage pärast ruumi piisavat tuulutamist!

Keevituspritsmetevastase aerosooli OMADUSED:
• Takistab keevituspritsmete kleepumist detailide pinnale ja keevituspõleti düüsile, avaldamata negatiivset mõju keevisõmblusele
• Kleepumisvastase toimega
• Tagab vajalikud liugeomadused
• Sisaldab propaani- ja butaanipõhist kloorivaba propellenti

Keevituspritsmetevastase aerosooli EELISED TARBIJALE:
• Pikendab oluliselt keevituspõleti ja düüsi tööiga
• Detailid ei vaja järeltöötlust
• Kaitseb pealispindu, detailide servi ja keevituspõleti düüse
• Takistab keevituspritsmete, räbu ja muude materjalide kleepumist ja kinnisööbimist
• Tagab keevitustraadi pideva juurdelibisemise ja ühtlase etteande ka autogeenkeevituse ja gaaslõikamise korral
• Ühtlased ja puhtad keevisõmblused
• Ei mõjuta negatiivselt ionisatsioonienergiat, soojusjuhtivust ning keevituselementide ja lisamaterjalide keemilist reaktsioonivõimet
• Osoonisõbralik