ADDINOLi suurpakendite uued etiketid

03.04.2013

Kvaliteetsed margitooted nõuavad lisaks atraktiivsetele ümbrispakenditele ka sobivaid etikette, mis annavad ülevaatlikult ja lühidalt edasi kogu tähtsa info.

Peale selle, et kõikide ADDINOLi suurpakendite, nagu nt 20 l kanistrite, väikevaatide, vaatide ja konteinerite, etiketid saavad uue kujunduse, suurendatakse ka nende mõõtmeid. Etikettide uus formaat on 230 mm x 145 mm. Seega on nad 25 mm laiemad kui varem ja mahutavad nüüd veelgi rohkem infot.

Kõik ADDINOLi standardsortimendi suurpakendite etiketid koostatakse saksa ja inglise keeles ning sisaldavad järgmist infot:

  • toote nimi,
  • lühike selgitus,
  • olenevalt tootest: SAE/viskoossus, spetsifikatsioonid ja litsentsid,
  • sisutihe tootekirjeldus,
  • ohutuse seisukohalt tähtsad hoiatused,
  • GHSi sümbolid – kui vajalik,
  • partii number, pakendamiskuupäev, sisu,
  • EAN kood igal suurpakendil (lõpuleviimine kuni oktoober 2013).

Standardsortimendi 20 l kanistrite, väikevaatide, vaatide ja konteinerite etikettide järkjärguline üleminek uuele kujundusele algab uuest kvartalist. Ämbrite ja jahutus-määrdevedelike suurpakendite etiketid asendatakse uutega alates 2013. aasta sügisest.

Kui uue GHSi määruse kohaselt on vajalik toote märgistamine, trükitakse etiketi vasakule servale vastav ohusümbol.

© 2015 ADDINOL Lube Oil OÜ / Kontaktid / Sisukaart