Spetsiaalsed määrded

Eco Grease PD 2-120 Plus

ADDINOL Surftec® tehnoloogial baseeruva PD manusepaketiga (PD = plastne deformatsioon) kõrge jõudlusega määre. Tänu Surftec® tehnoloogiale saavutatakse ka suure survekoormuse all väga väiksed hõõrdetegurid ja optimaalne kulumiskaitse. Kasutustemperatuur: -35 °C kuni +140 °C.

Konsistentsi klass
ECO GREASE PD 2-120 PLUS: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
ECO GREASE PD 2-120 PLUS: KP2N-35 

Eco Grease PD 2-400 Plus

ADDINOL Surftec® tehnoloogial baseeruva PD manusepaketiga (PD = plastne deformatsioon) kõrge jõudlusega määre. Tänu Surftec® tehnoloogiale saavutatakse ka suure survekoormuse all väga väiksed hõõrdetegurid ja optimaalne kulumiskaitse. Kasutustemperatuur: -40 °C kuni +160 °C.

Konsistentsi klass
ECO GREASE PD 2-400 PLUS: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
ECO GREASE PD 2-400 PLUS: KPHC2P-40

Addiflon Super 2 EP Plus

Perfluoritud koostisosade baasil valmistatud sünteetiline määre. Väga hea koormustaluvuse ja suurepäraste korrosioonivastaste omadustega. Suurepärane oksüdatsioonikindlus ja vastupidavus erinevatele ainetele. Kasutustemperatuur: -50 °C kuni +260 °C.

Konsistentsi klass
ADDIFLON SUPER 2 EP PLUS: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
ADDIFLON SUPER 2 EP PLUS: KPFK2U-50

Wear Protect RS 2 Syn Plus

EP-manustega sünteetiline polükarbamiidmääre; kasutatav laias temperatuurivahemikus. Temperatuurikindel, veekindel ja väga heade korrosioonivastaste omadustega. Kasutustemperatuur: -40 °C kuni +180 °C.

Konsitentsi klass
WEAR PROTECT RS 2 SYN PLUS: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
WEAR PROTECT RS 2 SYN PLUS: KPHC2R-40

Hightemp HF 2 Plus

Kõrgtemperatuuriline määre aeglaste veere- ja liugelaagrite ning suure kulumispotentsiaaliga liugsiinide ja hõõrdepaaride pikaajaliseks määrimiseks. Väga hea vastupidavus veele, hapetele ja leelistele. Kasutustemperatuur: -20 °C kuni +200 °C.

Konsistentsi klass
HIGHTEMP HF 2 PLUS: NLGI 2-3

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
HIGHTEMP HF 2 PLUS: KFKHC2-3S-20

Hightemp XFT 2 Plus

Sünteetiline määre suurteks koormusteks. Temperatuurikindel, veekindel ja väga heade korrosioonivastaste omadustega. Kasutustemperatuur: -30 °C kuni +180 °C.

Konsistentsi klass
HIGHTEMP XFT 2 PLUS: NLGI 1-2

Spetsifikatsioonid jalitsetnsid
HIGHTEMP XFT 2 PLUS: KPHC1-2R-30

Granule Grease LCS 2

Poolsünteetiline Li-Ca-seepmääre pelletipresside rullikute laagritele. Pikaajaliseks määrimiseks kõrgetel temperatuuridel ja niiskes keskkonnas, ideaalne suurteks löökkoormusteks, sobib keskmäärimissüsteemidele. Kasutatav temperatuurivahemikus -20 kuni +150 °C (lühiajaliselt kuni +165 °C).

Konsistentsi klass
GRANULE GREASE LCS 2: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
GRANULE GREASE LCS 2: KPF2N-20

Wear Protect SDE 2

Kaltsiumseeptahkestiga poolsünteetiline määre laagrite ja ülekannete määrimiseks suure ja/või tõugetena esineva survekoormuse all ning vibratsiooni esinemisel; põllu-, ehitus- ja metsatööstuse masinate ja seadmete pikaajaliseks määrimiseks. Vastupidav niiskusele ja veele. Kasutatav temperatuurivahemikus -30 kuni +120 °C.

Konsistentsi klass
WEAR PROTECT SDE 2: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
WEAR PROTECT SDE 2: KP2K-30

Hightemp HF 2

Eritahkestiga sünteesõlipõhine kõrgtemperatuuriline määre suure kulumispotentsiaaliga aeglaste veere- ja liugelaagrite, liugsiinide ja hõõrdepaaride pikaajaliseks määrimiseks. Vastupidav veele, hapetele ja leelistele. Kasutatav temperatuurivahemikus -20 kuni +200 °C.

Konsistentsi klass
HIGHTEMP HF 2: NLGI 2-3

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
HIGHTEMP HF 2: KFKHC2-3S-20

Eco Grease A 2-500

Mineraalõlipõhine Li-Ca-kompleksseepmääre veere- ja liugelaagrite pikaajaliseks määrimiseks mootorsõidukites ja tööstuses, usaldusväärne kulumiskaitse ja suur koormustaluvus, veekindel. Kasutatav temperatuurivahemikus -20 kuni +140 °C (lühiajaliselt +150 °C).

Konsistentsi klass
ECO GREASE A 2-500: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
ECO GREASE A 2-500: GOGM2N-20

ADDIFLON Super 2 EP

Sünteesõlist, orgaanilisest tahkestist ja spetsiaalsetest manustest valmistatud termiliselt ja keemiliselt stabiilne määre suure termilise koormuse all töötavate liuge- ja veerelaagrite pikaajaliseks ja piirmäärimiseks, nt konveierliinide rullikutele.
Kasutatav temperatuurivahemikus -50 kuni +260 °C.

Konsistentsi klass
ADDIFLON SUPER 2 EP: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
ADDIFLON SUPER 2 EP: KPFK2U-50

Wear Protect RS 2 SYN

Sünteesõlist ja polükarbamiidist valmistatud termiliselt stabiilne määre liuge- ja veerelaagrite määrimiseks ebasoodsates tingimustes, nagu kõrgetel temperatuuridel, veega kokkupuutumisel, vahelduvatel koormustel ja suurtel kiirustel.
Kasutatav temperatuurivahemikus -40 kuni +180 °C.

Konsistentsi klass
WEAR PROTECT RS 2 SYN: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
WEAR PROTECT RS 2 SYN: KPHC2R-40

Wear Protect RS 2, RS 2 MO

Mineraalõlipõhised kaltsiumseepmäärded raskelt koormatud liuge- ja veerelaagrite turvaliseks määrimiseks ebasoodsate keskkonnamõjude esinemisel, nt kokkupuutel hapete, leeliselahuste ja niiskusega. RS 2 MO sisaldab tahket määrdeainet MoS2.
Kasutatavad temperatuurivahemikus -30 kuni +150 °C (lühiajaliselt +180 °C).

Konsistentsi klass
WEAR PROTECT RS 2: NLGI 2
WEAR PROTECT RS 2 MO: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
WEAR PROTECT RS 2: KP2P-30
WEAR PROTECT RS 2 MO: KPF2P-30

Eco Grease PD 2-120, PD 2-400

Surftec® manusepaketti sisaldavad kõrge jõudlusega määrded suure koormuse all töötavate veere- ja liugelaagrite pikaajaliseks ja eluaegseks määrimiseks; hõõrdepindasid kaitsva ja tasandava PD (plastse deformatsiooni) efektiga; sobivad ideaalselt kasutamiseks keskmäärimissüsteemides.

PD 2-120:
mineraalõlipõhine liitiumseepmääre
kasutustemperatuur: -35 kuni +140 °C
sobib eelkõige kiiretele laagritele

PD 2-400:

liitiumkompleksseebiga tihkestatud sünteetiline määre
kasutustemperatuur: -38 kuni +180 °C
aeglastele laagritele ja suurimateks koormusteks

Konsistentsi klass
ECO GREASE PD 2-120: NLGI 2
ECO GREASE PD 2-400: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
ECO GREASE PD 2-120: KP2N-35
ECO GREASE PD 2-400: KPHC2R-35

Granule Grease HT 2

Li-kompleksseebiga tihkestatud mineraalõlipõhine määre suure löökkoormuse all töötavate veere- ja liugelaagrite pikaajaliseks määrimiseks kõrgetel laagritemperatuuridel, sobib rullikute laagrite määrimiseks pelletipressides; veekindel ja termiliselt stabiilne.
Kasutatav temperatuurivahemikus -15 kuni +160 °C (pideval järelmäärimisel +220 °C)

Konsistentsi klass
GRANULE GREASE HT 2: NLGI 1-2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
GRANULE GREASE HT 2: KP1-2P-10

Longlife Grease MG 2

Sünteetiliste ja mineraalsete baasõlide segust, liitiumkompleksseebist ning sööbimisvastastest tahketest määrdeainetest grafiidist ja molübdeendisulfiidist (MoS2) koosnev plastne määre aeglaste ja suure koormuse all töötavate laagrite, juhikute, spindlite määrimiseks tööstuses. Sobib ideaalselt kasutamiseks puidutööstuses.
Kasutustemperatuur: -25 kuni +150 °C (lühiajaliselt +180 °C)

Konsistentsi klass
LONGLIFE GREASE MG 2: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
LONGLIFE GREASE MG 2: KPF2N-25

ADDIFLON PFPE Premium XH 1 Plus, XH 2 Plus

Perfluoritud koostisosade baasil valmistatud sünteetilised määrded. Väga hea koormustaluvuse ja suurepäraste korrosioonivastaste omadustega. Suurepärane oksüdatsioonikindlus ja vastupidavus erinevatele ainetele.
Kasutustemperatuur: -40 kuni +280 °C.

Konsistentsi klass
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 1 PLUS: NLGI 1
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 2 PLUS: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 1 PLUS: KFK1U-40
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 2 PLUS: KFK2U-40

Granule Grease 2 Plus

Mineraalõlipõhine liitium-kaltsiumseepmääre veere- ja liugelaagrite pikaajaliseks määrimiseks suurtel ja löökkoormustel; ideaalne nt rullikute laagrite määrimiseks puitpelletipressides. Määrib stabiilselt ka rohke veega kokkupuutumisel. Kasutatav temperatuurivahemikus -25 °C kuni +165 °C.

Konsistentsi klass
GRANULE GREASE 2 PLUS: NLGI 2

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
GRANULE GREASE 2 PLUS: KP2N-20

Arctic Grease XP 2

Mineraalõlipõhine madalatemperatuuriline kaltsiumseepmääre kasutamiseks külmhoonetes, klapivarte määrimiseks pakaselistes tingimustes. Kasutatav temperatuurivahemikus -50 °C kuni +100 °C. 

Konsistentsi klass 
ARCTIC GREASE XP 2: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
ARCTIC GREASE XP 2: K2G-50

Wear Protect HTP 2

Mineraalõlipõhine pikaealine liitium-kaltsiumseepmääre kasutamiseks mäetööstuses/pealmaakaevanduses, laevades, nafta puurplatvormidel ning sammekskavaatorites temperatuurivahemikus -20 °C kuni +120 °C. 

Konsistentsi klass 
WEAR PROTECT HTP 2: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
WEAR PROTECT HTP 2: KP2K-20

Wear Protect HTP 2 MO

MoS2 sisaldav liitiumseepmääre suure ja väga suure ning löögilaadse survekoormuse all töötavate veere- ja liugelaagrite määrimiseks tolmustes ja niisketes ekspluatatsioonitingimustes, kasutatav temperatuurivahemikus -30 °C kuni +130 °C (lühiajaliselt kuni +140 °C). 

Konsistentsi klass 
WEAR PROTECT HTP 2 MO: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
WEAR PROTECT HTP 2 MO: KPF2K-30

Longlife Grease HP 1, HP 2

Mineraalõlipõhine pikaealine liitium- (HP 1) ja liitium-kaltsiumseepmääre (HP 2) kasutamiseks eelkõige suurte koormuste ja ekstreemsete välismõjude korral (suur veehulk). 
HP 1: -30 °C kuni +140 °C 
HP 2: -25 °C kuni +140 °C, pideval järelmäärimisel lühiajaliselt kuni +160 °C.

Konsistentsi klass 
LONGLIFE GREASE HP 2: NLGI 2 
LONGLIFE GREASE HP 1: NLGI 1 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
LONGLIFE GREASE HP 2: KP2N-20 
LONGLIFE GREASE HP 1: KP1N-30

Hightemp XFT 2

Sünteesõli baasil valmistatud kõrgtemperatuuriline määre liuge- ja veerelaagrite määrimiseks kõrgetel temperatuuridel, nt suurtes ahjudes, trummelahjudes, kuuma õhu puhurites, siibrites, jahutuskonveierites jne. Kasutatav temperatuurivahemikus -30 °C kuni +180 °C (lühiajaliselt +200 °C).

Konsistentsi klass 
HIGHTEMP XFT 2: NLGI 1-2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
HIGHTEMP XFT 2: KPHC1-2R-30

Multiplex XMK 2

Polüalfaolefiinide (PAO) baasil toodetud liitium-kaltsiumseepmääre materjalipaaridest metall/plast, plast/plast konstruktsioonielementide määrimiseks. Kasutatav temperatuurivahemikus -50 °C kuni +140 °C. Täidab nõudeid: VW-TL 778 A.

Konsistentsi klass 
MULTIPLEX XMK 2: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
MULTIPLEX XMK 2: KHC2N-50

Longlife Grease KP 2 K-SEB

Hea koormustaluvusega, tõhusa korrosioonivastase kaitsega ja laia kasutustemperatuuriga (-30 °C kuni +130 °C, lühiajaliselt +160 °C) mineraalõlipõhine pikaealine liitiumseepmääre kasutamiseks peamiselt kuum- ja külmvaltsimistehastes; väga veekindel. Täidab nõudeid: SEB 181253. 

Konsistentsi klass 
LONGLIFE GREASE KP 2 K-SEB: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
LONGLIFE GREASE KP 2 K-SEB: KP2K-30

Supertemp XHT 2 EP

Sünteesõlipõhine (tahkesti: liitiumkompleksseep) kõrgtemperatuuriline määre surve- ja löökkoormuse all töötavate liuge- ja veerelaagrite määrimiseks kõikidel temperatuuridel (-40 °C kuni +150 °C). 

Konsistentsi klass 
SUPERTEMP XHT 2 EP: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
SUPERTEMP XHT 2 EP: KPHC2N-40

ADDIFLON PFPE Premium XH 1, Premium XH 2

Sünteesõlipõhised perfluoropolüeetermäärded (PFPE-määrded), mida kasutatakse suurte koormuste ja ekstreemsete ekspluatatsioonitingimuste, nt agressiivsete kemikaalide kasutamise, kõrge temperatuuri ja pindsurve, korral. Sobivad kasutamiseks ahjudes, ventilaatorites, kuivkompressorites jne. Kasutustemperatuur: -40 °C kuni +280 °C (õhu juurdepääsuta kuni +300 °C). 

Konsistentsi klass 
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 2: NLGI 2 
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 1: NLGI 1 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 2: KFK2U-40 
ADDIFLON PFPE PREMIUM XH 1: KFK1U-40

ADDISIL Extemp 2

Silikoonipõhine pikaealine ja eluaegne liitiumseepmääre materjalipaaride teras/pronks, alumiinium, kroom ja plast määrimiseks kõikidel temperatuuridel (-50 °C kuni +180 °C) ja väikestel kuni keskmistel koormustel. Täidab nõudeid: VW-TL 767X, Bosch RBIN-Standard: N28 F 002 S3F A06.

Konsistentsi klass 
ADDISIL EXTEMP 2: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
ADDISIL EXTEMP 2: KSI2R-50

ADDIFLON OXS 400

Termiliselt stabiilne silikoonõlipõhine erimääre. Tervisele kahjutu libeaine hapnikuseadmetele. Omab BAM litsentsi. Kasutatav temperatuurivahemikus -30 °C kuni +200 °C. 

Konsistentsi klass 
ADDIFLON OXS 400: NLGI 3 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
ADDIFLON OXS 400: MFSI3S-30

Longlife Grease HS 2

Sünteesõli suure survekoormuse all töötavate veere- ja liugelaagrite määrimiseks, eriti külmhoonetes. Tahkesti: liitiumkompleksseep. Kasutatav temperatuurivahemikus -60 °C kuni +140 °C. 

Konsistentsi klass 
LONGLIFE GREASE HS 2: NLGI 2 

Spetsifikatsioonid ja litsentsid 
LONGLIFE GREASE HS 2: KPHC2N-60 

© 2015 ADDINOL Lube Oil OÜ / Kontaktid / Sisukaart