Soojusülekandeõlid

Soojusülekandeõli XW 15 HT

Isomeersete dibensüültolueenide baasil toodetud termiliselt stabiilne sünteetiline soojusülekandeõli; soojuskandja pealevoolu temperatuur kuni max +350 °C, õlikelme max temperatuur: +380 °C; ette nähtud sundtsirkulatsiooniga kinnistele küttesüsteemidele ja kombineeritud kütte-jahutussüsteemidele. Sobib kasutamiseks kõikjal, kus pole võimalik teostada otsest kütmist, nt destilleerimiskolonnides, sünteetiliste vaikude tootmisel, tootmisliinide soojusvahetites, polümerisatsiooni kateldes või heitsoojuse regenereerimisel.

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
Soojusülekandeõli XW 15 HT: DIN ISO 6743-12 QD; V40: 16,5 mm²/s

Soojusülekandeõli XW 30 M 250

Mineraalõlipõhine soojusülekandeõli; sobib kasutamiseks soojuskandja maksimaalsel pealevoolu temperatuuril +310 °C, õlikelme maksimaalne temperatuur: +330 °C. Ette nähtud küttesüsteemidele ja kombineeritud kütte-jahutussüsteemidele.

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
Soojusülekandeõli XW 30 M 250: DIN ISO 6743-12 QB; V40 ca 29 mm²/s

Soojusülekandeõli XW 15

Täissünteetiline soojusülekandeõli; soojuskandja pealevoolu temperatuur kuni max +300 °C, õlikelme max temperatuur: +320 °C; ette nähtud kinnistele küttesüsteemidele ja kombineeritud kütte-jahutussüsteemidele.

Spetsifikatsioonid ja litsentsid
Soojusülekandeõli XW 15: DIN ISO 6743-12 QB; V40: 22,5 mm²/s

© 2015 ADDINOL Lube Oil OÜ / Kontaktid / Sisukaart