Korduvad küsimused ÖlCheckeris

Küsimus 33. Kas õli tohib kasutada hangumis-/ tahkumistemperatuurist madalamal temperatuuril?

Õlitootjate tootelehtedel kasutatakse õli külmakindluse kirjeldamiseks mõistet hangumistemperatuur/ tahkumistemperatuur. Kas õli tohib allpool seda temperatuuri kasutada?

>> loe veel

Küsimus 32. Mida mõista termini all bioõlid?

ÖlCheckeris kevad 2009 kirjutasite sünteetilistest hüdroõlidest, mis on sobivaks osutunud pikaajalisel kasutamisel ehitusmasinates. Konkreetselt on tegemist HEPR õlidega. Need polüalfaolefiinide (PAO) baasil toodetud töövedelikud täidavad direktiivi CEC-L-33-A-93 nõudeid, mis on Teie väidete kohaselt seotud bioloogiliselt kiiresti lagunevate hüdroõlidega. Kas see direktiiv kehtib aga ka veel tänapäeval sünteetiliste õlide liigitamise meetodina bioloogiliselt kiiresti lagunevate hüdroõlide alla?


>> loe veel

Küsimus 31. Millest on tingitud erinevused laboratoorsete analüüsitulemuste ja mobiilse osakeste loenduri tulemuste vahel?

Minu määrdeainete analüüsikomplekti kuulub reduktori- ja hüdroõlide puhtusklassi määramine vastavalt standardile ISO 4406. Kuid sageli ei kattu labori tulemused meie enda mobiilse osakeste loenduri tulemustega. Kuidas seda seletada?


>> loe veel

Küsimus 30. Miks tõuseb õlis kaltsiumi sisaldus, kuigi värske õli ei sisalda kaltsiumit?

Hoiame tsirkulatsioonõlil silma peal korrapäraste õlianalüüsidega. Seejuures panime tähele, et mõnede seadmete puhul tõuseb õlis pidevalt kaltsiumi sisaldus, kuigi värske õli ei sisalda kaltsiumipõhist manust? Kas kaltsiumi jaoks on kehtestatud mingi hoiatusväärtus, alates millest peaks õli puhastama või vahetama?


>> loe veel

Küsimus 29. Miks leitakse mootoriõlist biodiislit, kuigi me pole kunagi biodiislit tankinud?

Me ei tangi kunagi biodiislit. Sellest hoolimata avastasite mõnedest meie diiselmootoriõli proovidest biodiislit. Seejuures ületas biodiisli osakaal mõnikord isegi tavalise diisli sisaldust. Kuidas on see üleüldse võimalik?


>> loe veel

Küsimus 28. Mootoriõlid – Oelcheck hoiatab kontrollimatult pikendatud õlivahetusintervallide eest

Ikka ja jälle kiidetakse eluaegseid mootoriõlisid, möödavoolufiltreid ja mootoriõlide lisamanuseid. Reklaami kohaselt peaksid nad vähendama mootori kulumist ja kütuse tarbimist ning pikendama mitmekordselt mootoriõli tööiga. Hoolimata sellest, pole olemas ühtegi mootoriõli, õli manust ega möödavoolufiltrit, mis lubaksid kontrollimatult pikendada tootja poolt ettenähtud õlivahetusintervalli. Oelcheck hoiatab seega kontrollimatult pikendatud õlivahetusintervallide rakendamise eest. 


>> loe veel

Küsimus 27. Reduktori kahjustused hoolimata õlianalüüsidest?

Ma ei usu enam, et õlianalüüsid ja eriti see kallis optiline osakeste analüüs ennast ära tasuvad. See on nüüd juba teine kapitaalse rikkega reduktor, millest analüüsi käigus ei leitud vähimalgi määral kulumisest tingitud osakesi ega tõendeid metallipuru sisalduse suurenemise kohta.


>> loe veel

Küsimus 26. Kas onlain-õliandurite kasutamine muudab Oelchecki laborianalüüsid üleliigseks?

Järjest sagedamini kiidetakse õlikvaliteedi pidevat mõõtmist võimaldavaid õliandureid, mis töötavad onlain ja on ühendatud õliringlusega. Nad peavad sageli vaid ühe ainsa mõõtmistulemuse põhjal informeerima õlivoolus tuvastatud kõrvalekalletest ning aitama minimeerida kahjusid või selgitama välja õige ajahetke õlivahetuseks. Sellised andurid kasutavad õli informatsiooniallikana. Nad peavad asendama suurt osa laborianalüüsidest, mis viiakse läbi offlain. Kuid õli ja masina seisundi hindamine anduri andmete põhjal on väga kompleksne teema. Oelcheck analüüsib ühe ainsa proovi diagnoosi jaoks ca 30 mõõteväärtust.


>> loe veel

Küsimus 25. Miks on lisaks senistele transmissiooniõlide viskoossusklassidele viidud sisse SAE klassid 110 ja 190?

Lisaks transmissiooniõlide senistele viskoossusklassidele on sisse viidud SAE klass 110 ja 190. Mis oli lisaklasside sisseviimise põhjuseks?


>> loe veel

Küsimus 24. Kas minu diiselkütus on talveks valmis?

Eelmine talv oli külm ja pikk. Meil esines probleeme oma ettevõtte tankla kütusega. Millega peaksime sel talvel arvestama?


>> loe veel

Küsimus 23. Parem õli tänu lisamanustele?

Lisamanuste tootjad lubavad positiivset mõju, nagu kulumisvastast kaitset, õli pikemat tööiga ja kütusekulu vähenemist. Kas need lubadused on reaalsed? Mida sellised lisamanused üleüldse annavad?


>> loe veel

Küsimus 22. Väävel õlis – mustus, õli koostisosa või manus?

Oelchecki saadetud labori aruandes on manuste all viimasel ajal ära toodud väävli sisaldus. See suhteliselt kõrge väärtus torkab koheselt silma. Mida tähendab väävli kõrge sisaldus seoses minu määrdeainega?


>> loe veel

Küsimus 21. Kas möödavoolufiltrid tasuvad end ära?

Oma eri tüüpi sõidukeid hõlmava masinapargi jaoks vajame aastas vähemalt 15000 l mootoriõli. Nüüd plaanime paigaldada sõidukitesse möödavoolufiltrid. Tootja sõnul peaks sellega kaduma vajadus praktiliselt kõikide edasiste õlivahetuste järele. Kulude vähenemine oleks meile loomulikult igati meeltmööda. Isegi kui peame möödavoolufiltrit korduvalt vahetama, tasuks see end ikkagi ära. Kuid kas õli omadused säilivad tõesti nii kaua? 


>> loe veel

Küsimus 20. Kas määrdeaineanalüüsiga on võimalik kindlaks teha sõiduki tegelikku kilometraaži?

Me soovime osta kasutatud kaubiku, kuid ei usu müüja esitatud andmeid. Kilomeetri näidiku järgi on sõiduk läbinud 140 000 km. Kas määrdeaineanalüüsiga on võimelik kindlaks teha sõiduki tegelikku kilometraaži?


>> loe veel

Küsimus 19. Kas on mingi seos kulumist ja mustust näitavate väärtuste ja osakeste loendamise vahel?

Filtreerime hüdroõli permanentselt 5 µ möödavoolufiltriga. Mobiilse seadmega koha peal läbi viidav õlis leiduvate kulumisproduktide loendamine annab kinnitust heast puhtuse klassist. Kuidas seletada, et Oelchecki labori aruanne näitab kulumisproduktide, nagu raua, vase ja kroomi, sisalduse suurenemist, kuigi puhtuse klassid on ühtlaselt head või lähevad iga prooviga aina paremaks? Kas on mingi seos kulumist ja mustust näitavate väärtuste ja osakeste loendamise vahel?


>> loe veel

Küsimus 18. Kas õli võib minna halvaks?

Mõned meie õlidest on seisnud väga pikka aega laos. Kas sellega kaasneb mingi risk, kui võtame kasutusele õli, mis on ostetud aasta või isegi rohkem aega tagasi ning millele pole märgitud realiseerimiskuupäeva? Kas õlidel on üleüldse realiseerimiskuupäev?


>> loe veel

Küsimus 17. Mida ütleb värvuse muutumine õli kvaliteedi kohta?

Ma valan seadmesse kuldkollast õli originaalvaadist. Proovi võtmisel selgus, et õli on värvunud tumedaks. Kas õli värvuse muutumine ütleb midagi õli kvaliteedi kohta? Kas on üleüldse mõtet lasta tumedaks muutunud õli analüüsida?


>> loe veel

Küsimus 16. Üleminek sünteetilisele õlile – mida peab seejuures teadma?

Mootor, mis meie masina liikuma paneb, on töötanud 3200 töötundi (ehk umbes 125 000 km). Siiani kasutasime mineraalõlipõhist SAE 15W-40 mootoriõli. Nüüd tahame üle minna täissünteetilise õli kasutamisele. Kas vastab tõele, et need kaks mootoriõli sorti sobivad omavahel kokku? Mida peaksin õlisortide vahetamisest teadma?


>> loe veel

Küsimus 15. Kas on mõtet analüüsida värsket õli?

Peame varsti ostma uue koguse turbiiniõli. Kulud on vägagi suured. Kas saame olla kindlad, et uus tarnitav turbiiniõli on ikka puhas? Kas oleks mõttekas lasta õli enne kasutuselevõttu analüüsida? Mida peaksime õlivahetuse juures üleüldse silmas pidama?


>> loe veel

Küsimus 14. Kas kasutada ehitusmasina hüdrosüsteemis SAE mootoriõli või HLP hüdroõli?

Mõningad ehitusmasinate tootjad soovitavad hüdrosüsteemides kasutada SAE mootoriõlisid, teised jälle HLP õlisid. Me ei tahaks aga kasutada liiga palju erinevaid õlisid. Missugused õlid sobivad hüdroõlideks paremini – mootoriõlid või HLP hüdroõlid?


>> loe veel

Küsimus 13. NAS ja ISO puhtusklassid

Minu masina tootja nõuab, et hüdroõli puhtusklass oleks parem kui NAS 9. Teie aga märgite hüdroõlide analüüsikomplekti 2 puhul laboriaruandele puhtusklassi ISO järgi. Kas ISO klasse on võimalik ümber arvestada NAS puhtusklassideks?


>> loe veel

Küsimus 12. Transmissiooniõlide ISO puhtusklassid

Kulumisproduktide loendamisel pärast õlivahetust ilmnes, et uue transmissiooniõli puhtusklass (ISO järgi) on peaaegu identne eelnevalt kasutatud vanaõli puhtuse klassiga. Kas uus õli ei peaks olema tunduvalt puhtam?


>> loe veel

Küsimus 11. Vee ohtlikkusklassi (WGK) määramine

Me kasutame biolagunevat hüdroõli, mille vee ohtlikkusklass (WGK) on 1. Kas see klass kehtib ka vanaõli kohta? Kas Oelcheck saab kindlaks teha vanaõli vee ohtlikkusklassi?


>> loe veel

Küsimus 10. Biolagunevate õlide arenguprogramm Saksamaal

Määrdeainete tarnija juhtis meie tähelepanu biolagunevate õlide arenguprogrammile. Tervet hüdrosüsteemi õlivahetusprotsessi finantseerib riik. See on mõjus argument. Kuid kas on ka midagi sellist, mida me kindlasti silmas pidama peaksime?


>> loe veel

Küsimus 9. “Soomuklased“ hüdroõlis

Hiljuti märkasime hüdroõlis hõbedaselt läikivaid osakesi. Algul arvasime, et tegu on rauaga, kuid magnetkork jääb puhtaks, ega tõmba neid osakesi enda külge. Kui see pole raud, siis kust need osakesed võiksid pärineda?


>> loe veel

Küsimus 8. Hägune õli – miks?

Miks mu õli on hägune? Meie filtrite tarnija väidab, et hägune õli viitab alati suurenenud vee sisaldusele. Kas see vastab tõele?

>> loe veel

Küsimus 7. Õli imevägine rohkenemine ehitusmasina mootoris

Olgugi, et me pole juba pikka aega oma ehitusmasina mootorisse lisanud mootoriõli, tõuseb mootoriõli tase pidevalt. Kas sellisele imevägisele õli rohkenemisele on olemas mingi seletus?


>> loe veel

Küsimus 6. Must hüdroõli diiselefekti mõjul

Meie ekskavaatori heledat värvi hüdroõli muutus silmnähtavalt mustaks. Oelchecki labori aruandes põhjendati musta värvust diiselefektiga. Kuidas saab läbipaistev hüdroõli muutuda diiselefekti tõttu nii mustaks?


>> loe veel

Küsimus 5. Musta värvi õli diiselmootoris

Oma ehitusfirmas kasutame väga erinevaid ehitusmasinaid. Pealegi on meil oma veokipark. Kõikidel mootoritel hoitakse silma peal Oelchecki regulaarsete määrdeaineanalüüsidega. Lähtuvalt analüüsidest vahetame mootoriõli enamasti pikemate intervallide järel, kui tootja poolt ette nähtud. Meie määrdeainete tarnija soovituse peale vahetasime nüüd seni kasutatud mootoriõli väidetavalt kvaliteetsema poolsünteetilise SHPD tüüpi (Super-High-Performance-Diesel) diiselmootoriõli (SAE 10W-40) vastu välja. Pärast vahetust värvus aga õli lühikese ajaga silmatorkavalt mustaks. Mis võiks olla selle põhjuseks?


>> loe veel

Küsimus 4. Miks mu õli vahutab?

Meie mõningates hüdrosüsteemides ja reduktorites esineb niivõrd tugevat õli vahutamist, et vaht tungib õlipaagist või reduktorist välja. Mis on selle põhjuseks?


>> loe veel

Küsimus 3. Räni piirväärtused

Laseme oma buldooserites kasutatavaid määrdeaineid regulaarselt analüüsida. Hüdroõli proovist leitakse ikka ja jälle tolmu – buldooserite ekspluatatsioonitingimusi arvesse võttes pole see mingi üllatus.Mõningatel juhtudel olete meile soovitanud viivitamatut õlivahetust. Kas on olemas ränile, millest enamasti tolm koosneb, kehtiv piirväärtus, alates millest on vaja õli välja vahetada?


>> loe veel

Küsimus 2. Mitu protsenti vett on kriitiline?

Igas Oelchecki labori aruandes on ära märgitud, mitu protsenti vett on analüüsitud hüdroõlis. Meie Liebherr ekskavaatorites on küll vee sisaldus hüdroõlis tavaliselt alla 0,1%, kuid meid huvitaks siiski, missugune on maksimaalne lubatud piirväärtus. Millal peaks õli välja vahetama?


>> loe veel

Küsimus 1. Kuidas võtta õlist õigesti proovi?

Kuidas võtta õlist õigesti proovi?


>> loe veel

© 2015 ADDINOL Lube Oil OÜ / Kontaktid / Sisukaart